Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/09/2023 11:52 GMT+7

Chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong BĐBP

Biên phòng - Năm 2020 là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy, lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong BĐBP.

zi82_11b
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu tại Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Đảng ủy BĐBP về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 21-11-2019. Ảnh: Thành Chung

Đại hội Đảng các cấp trong BĐBP là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của BĐBP qua hơn 60 xây dựng, chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng; thể hiện quyết tâm xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại. Với ý nghĩa to lớn đó, Đảng ủy BĐBP xác định phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong BĐBP, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong BĐBP đã tổ chức quán triệt, triển khai và làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm chính trị cao nhất.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tập trung nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Đảng ủy BĐBP sau khi nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 747-CT/QUTW ngày 23-7-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 2008/HD-CT ngày 26-10-2019 của Tổng cục Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đã ban hành Kế hoạch số 858-KH/ĐU ngày 29-9-2019, Cục Chính trị BĐBP ban hành Hướng dẫn số 2346/HD-CCT ngày 15-11-2019 “về tổ chức đại hội Đảng các cấp trong BĐBP tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong đó xác định rõ nội dung, thời gian cụ thể để cấp ủy các cấp triển khai thực hiện.

Trong Kế hoạch chỉ đạo đại hội Đảng, Đảng ủy BĐBP yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn lực lượng phải tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp với phương châm “Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng; bảo đảm an toàn, hiệu quả, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy phải tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống”. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và của Đảng ủy BĐBP cho Đảng ủy BĐBP các tỉnh, thành phố và trực thuộc với hơn 1.800 đại biểu là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả. Đến hết tháng 12-2019, 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng trong BĐBP đã tổ chức xong việc nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn về đại hội Đảng; Đảng ủy BĐBP các tỉnh, thành phố, Đảng ủy các cơ quan, đơn vị trực thuộc đều đã xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội của Đảng bộ mình, kế hoạch tổ chức đại hội trước của tổ chức Đảng trực thuộc để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP và Thường vụ Đảng ủy các đơn vị đã chủ động chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 326 đồng chí, kiện toàn 527 cán bộ chỉ huy quản lý cấp trực thuộc Bộ Tư lệnh; tiến hành rà soát, lựa chọn cử 724 cán bộ đi đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị, tập trung ưu tiên các đồng chí đang giữ chức vụ và cán bộ trong nguồn quy hoạch tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; bảo đảm những đồng chí được cơ cấu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh, thành phố và các Tỉnh ủy, Thành ủy đều đủ tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Có thể khẳng định, đến nay, Đảng ủy BĐBP các tỉnh, thành phố và trực thuộc đã hoàn thành việc quán triệt và ban hành kế hoạch, hướng dẫn đại hội; đồng thời, tích cực chủ động lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra. 

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong BĐBP cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Một là, công tác chuẩn bị đại hội ở các cấp phải hết sức chủ động, kịp thời, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên để cụ thể hóa thành các nội dung, chương trình của đại hội, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các tổ chức Đảng, nhưng phải đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ của mỗi cán bộ, đảng viên, của cấp ủy, tổ chức Đảng trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đảng ủy BĐBP các tỉnh, thành phố và trực thuộc phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ, cụ thể và sâu sát việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để thường xuyên hướng dẫn, giúp cơ sở trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Cấp ủy, tổ chức Đảng nào chuẩn bị chưa tốt, chưa đạt yêu cầu, dứt khoát chưa tiến hành đại hội. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm đại hội Đảng các cấp trong toàn lực lượng thực sự chất lượng và thành công. 

Hai là, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nội dung của đại hội, trong đó, việc chuẩn bị về văn kiện đại hội, nhân sự cấp ủy khóa mới phải được các cấp ủy, ban thường vụ mà trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy kiểm tra chặt chẽ, chu đáo. Theo quy định, văn kiện của cấp ủy trình đại hội gồm 2 báo cáo chủ yếu: Báo cáo chính trị của các chi, đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trong nhiệm kỳ. Yêu cầu của cả 2 báo cáo này cần phải ngắn gọn, đánh giá trung thực, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không phiến diện một chiều; đánh giá toàn diện sự lãnh đạo của chi, đảng bộ trên các lĩnh vực: Thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và xây dựng đảng bộ sát với đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị. Tiểu ban nhân sự và cấp ủy phải làm thật tốt công tác đánh giá cán bộ một cách minh bạch, khách quan, công tâm, công khai, dân chủ. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những đồng chí bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, vi phạm tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm...

Ba là, ngoài các Đảng bộ Hải đoàn 38, Đảng bộ Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Đảng bộ BĐBP các tỉnh: Lào Cai, Quảng Bình, Tây Ninh được Thường vụ Đảng ủy BĐBP và các Tỉnh ủy chọn chỉ đạo đại hội trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung, các đảng ủy trực thuộc, đảng ủy BĐBP các tỉnh, thành phố cần có kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội thí điểm ở từng cấp; mỗi đảng bộ căn cứ đặc điểm tình hình nên chọn 2 loại hình tổ chức cơ sở đảng để chỉ đạo đại hội trước là: Tổ chức Đảng cơ quan và tổ chức Đảng đồn Biên phòng; thành phần mời dự đại hội trước là bí thư, hoặc phó bí thư để rút kinh nghiệm. Trước khi tổ chức đại hội đại trà ở từng cấp, cấp trên trực tiếp cần tổ chức rút kinh nghiệm những đại hội trước cả về hình thức, nội dung và phương pháp điều hành đại hội, từ đó thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn chung cho các chi, đảng bộ còn lại cùng tiến hành. 

Bốn là, tiếp tục thực hiện các giải pháp về xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên nói, viết và làm trái với cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết của Đảng, tham ô, tham nhũng, cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đồng bộ, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, chính sách và bảo vệ an ninh. Tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm bắt tình hình các tổ chức Đảng, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp nảy sinh, vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và quần chúng quan tâm; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại tổ chức Đảng, đảng viên, xử lý kịp thời đối với tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm tạo sự ổn định để đại hội Đảng các cấp đạt hiệu quả.  

Năm là, tiếp tục quán triệt và tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn lực lượng cần nhận thức sâu sắc hơn về vinh dự, trách nhiệm trước thành công của đại hội. Năm 2020 là năm đại hội Đảng, cũng là năm đánh dấu bước trưởng thành của Đảng ta qua chặng đường 90 năm. Với ý nghĩa đặc biệt đó, Thường vụ, Đảng ủy BĐBP sẽ chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; gắn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Ngoài 18 khẩu hiệu tuyên truyền theo hướng dẫn, các đơn vị còn xác định khẩu hiệu chỉ đạo hành động phù hợp theo phạm vi ở mỗi cấp. 

Sáu là, kết hợp chặt chẽ việc chuẩn bị, tiến hành đại hội các cấp với triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2020, nhất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Chủ động, phối hợp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa ở ngoại biên, trên biên giới, cửa khẩu, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra trên biên giới, vùng biển, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định các tuyến biên giới, vùng biển để xây dựng và phát triển đất nước. Tập trung xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo sự chuyển biến thực chất về chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng nền nếp chính quy, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi khi có tình huống, góp phần bảo vệ an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. 

Phát huy truyền thống Anh hùng của BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng đã và đang tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015. Tập trung chuẩn bị chu đáo, chất lượng mọi mặt để tiến hành đại hội đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp, tạo bước phát triển mới xây dựng BĐBP Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP

Bình luận

ZALO