Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 08/12/2023 06:41 GMT+7

Chuẩn bị tốt nhất để Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X thành công tốt đẹp

Biên phòng - Sáng 11-6, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp 6 tháng đầu năm 2020. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Hồng Pha

6 tháng đầu năm 2020, công tác thi đua, khen thưởng được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tế và nhiệm vụ được giao.

Phong trào thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, NQTW4 (khóa XII), Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cuộc vận động của các cấp, các ngành, đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, “Vì Nhân dân quên mình", giữ vững và phát huy bản chất, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ".

Trước những khó khăn, tác động của tình hình, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội được nâng lên, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; xung kích đi đầu làm nòng cốt trong phòng, chống dịch Covid-19, thiên tai, sự cố, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của toàn quốc.

Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, kịp thời tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng các tổ chức, cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện phong trào thi đua với chủ đê "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng"; phát huy ưu điểm, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong 6 tháng đầu năm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Quán triệt, học tập, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của QUTW, BQP, nhất là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, quản lý, định hướng tư tưởng. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ vững mạnh; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức quần chúng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Chuẩn bị tốt, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Hồng Pha

Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức từ dịch bệnh Covid-19 nhưng các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực điều chỉnh nhiệm vụ, sắp xếp phù hợp với điều kiện mới; bảo đảm nội dung huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, duy trì thường xuyên các hoạt động thi đua.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, Cục Tuyên huấn tiếp thu ý kiến đóng góp tại phiên họp; rà soát lại số liệu đánh giá, biểu dương, khen thưởng thực chất, đúng người, đúng việc và sớm hoàn thiện dự thảo báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020; dự báo sát đúng tình hình 6 tháng cuối năm.

Về Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X chuẩn bị diễn ra, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan rà soát lại toàn bộ các phần việc của đại hội, chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tập thể, cá nhân và nâng cao chất lượng, nội dung tuyên truyền cũng như đẩy mạnh, mở rộng các hình thức tuyên truyền…

Hồng Pha

Bình luận

ZALO