Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 24/05/2024 04:21 GMT+7

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho công tác ra quân huấn luyện năm 2023

Biên phòng - Những ngày qua, cùng với công tác giao, nhận chiến sĩ mới, các đơn vị trong BĐBP cũng đang tích cực chuẩn bị cho công tác ra quân huấn luyện năm 2023 an toàn, chất lượng.

BĐBP Nghệ An tập huấn phương pháp huấn luyện võ tay không. Ảnh: Lê Thạch

Năm 2022, công tác huấn luyện của BĐBP tiếp tục được đổi mới theo Kết luận số 60-KL/QUTW ngày 18/1/2019 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 454-NQ/ĐU ngày 30/7/2013 của Đảng ủy BĐBP về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 106/CT-BQP ngày 5/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Chất lượng huấn luyện chiến đấu xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật trong BĐBP chuyển biến tích cực; trình độ, năng lực chỉ huy điều hành huấn luyện, diễn tập của cán bộ, chỉ huy các cấp được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Quán triệt và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, các đơn vị trong BĐBP đã triển khai nghiêm túc, hoàn thành cơ bản các nội dung, chỉ tiêu đã đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có niềm tin, ý chí và bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đảm bảo chỉ tiêu 100% về quân số, nội dung, chương trình, thời gian, đồng thời, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện trong huấn luyện. Tổ chức huấn luyện bám sát yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh, duy trì nghiêm các chế độ nền nếp.

Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và chủ đề “Kỷ cương, chính quy, hiệu quả, linh hoạt, an toàn”, các đơn vị trong BĐBP đã chú trọng huấn luyện nghiệp vụ Biên phòng, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhất là Luật Biên phòng Việt Nam và các Thông tư, Nghị định có liên quan... Đồng thời, tăng cường huấn luyện thể lực, võ thuật, hoạt động thể dục, thể thao, nâng cao khả năng xử trí các tình huống, huấn luyện phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và một số nội dung trọng tâm khác.

Trong mùa ra quân huấn luyện mới sắp tới, các đơn vị trong BĐBP đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, tự rèn; giúp cho mọi cán bộ, chiến sĩ xác định tốt tư tưởng, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện được giao. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Diện, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Cao Bằng, năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng tiếp tục xác định phương châm “4 xây, 4 chống” trong huấn luyện, với 8 yêu cầu và 8 nhóm giải pháp chủ yếu để triển khai kịp thời và thường xuyên, hiệu quả các Nghị quyết. Các đơn vị cơ sở cũng xây dựng kế hoạch với nội dung, biện pháp cụ thể để giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

“Để công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tiếp tục đạt hiệu quả cao trong năm nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng, phù hợp với cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện. Quá trình tổ chức huấn luyện, BĐBP Cao Bằng bám sát yêu cầu, nhiệm vụ công tác Biên phòng hàng năm và tình hình thực tế; tổ chức huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho các đối tượng theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”, với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu cho các đối tượng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, tổ chức hội thao, hội thi trong huấn luyện để đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của cán bộ, chiến sĩ, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng với tình hình thực tế, đưa công tác huấn luyện chiến đấu đi vào hoạt động có nền nếp, hiệu quả, thiết thực” - Thượng tá Nguyễn Văn Diện cho biết thêm.

BĐBP Thừa Thiên Huế kiểm tra huấn luyện khẩu đội cối 60mm. Ảnh: Võ Tiến

Hiện nay, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành đã lập các đoàn công tác kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị huấn luyện của các đơn vị. Trọng tâm là kiểm tra công tác xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phương pháp thông qua giáo án, bài giảng, bảo đảm vật chất, cơ sở, thao trường, học cụ và nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện, sáng kiến, cải tiến mô hình; bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị và bảo đảm cho tiếp nhận chiến sĩ mới, kiểm tra nhận thức và chấp hành quy định bảo đảm an toàn giao thông... Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành cũng tổ chức các lớp tập huấn quân sự chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2023 cho các đồng chí là chỉ huy, cán bộ huấn luyện cấp đồn, tiểu đoàn và cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thành. Lớp tập huấn đợt này nhằm mục đích bồi dưỡng, thống nhất một số nội dung về tổ chức, phương pháp huấn luyện điều lệnh đội ngũ; chiến thuật; luyện tập kế hoạch chiến đấu tại chỗ bảo vệ đồn Biên phòng; chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở đồn Biên phòng; huấn luyện võ tay không trong chiến đấu. Qua đó, làm cơ sở cho chỉ huy cơ quan, đơn vị vận dụng để tiếp tục đưa công tác huấn luyện vào nề nếp và đạt hiệu quả, sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới.

Tại các Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động thuộc BĐBP các tỉnh, thành, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện được chú trọng. Trong đó, tập trung gia cố hệ thống giao thông hào, bệ bắn trên thao trường sát với từng nội dung huấn luyện; chú trọng việc sửa chữa, làm mới mô hình, học cụ, đồ dùng huấn luyện và ứng dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào thực tế; đồ dùng học cụ được sắp xếp, phân loại gọn gàng, sẵn sàng đưa vào phục vụ huấn luyện tân binh. Đối với công tác tiếp nhận chiến sĩ mới, các đơn vị đã sơn sửa mới doanh trại, sắp xếp đầy đủ nơi ăn nghỉ, hệ thống giường, chiếu, chăn màn, đệm chống rét. Các đơn vị còn chủ động khai thác nguồn thực phẩm sạch tại chỗ, trồng rau, củ, quả các loại, nâng cao chất lượng bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ mới, bảo đảm đưa vào phục vụ suốt trong khóa huấn luyện tân binh.

Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, chặt chẽ cùng với đội ngũ cán bộ huấn luyện tâm huyết, có kinh nghiệm sẽ là tiền đề quan trọng giúp mùa huấn luyện đạt kết quả cao nhất. Qua đó, góp phần giúp BĐBP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh toàn diện.

Thu Minh

Bình luận

ZALO