Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 09:38 GMT+7

Trường Trung cấp Biên phòng 2:

Chú trọng rèn luyện tính kỷ luật cho học viên

Biên phòng - Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội. Đối với BĐBP, lực lượng nòng cốt chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, không những phải bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà còn có nhiệm vụ xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Để có được sức mạnh ấy, việc hình thành ý thức kỷ luật có ý nghĩa hết sức quan trọng và điều này được Trường Trung cấp Biên phòng 2 đặc biệt chú trọng trong thời gian qua.

6sin_12
Học viên Trường Trung cấp Biên phòng 2 đọc báo trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Trung Hiếu

Đại tá Nguyễn Văn Thái, Chính ủy Trường Trung cấp Biên phòng 2 cho biết: Rèn luyện tính kỷ luật cho học viên là một quá trình xuyên suốt cả khóa học. Ngay từ khi học viên vào trường, cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải xây dựng chương trình, kế hoạch đảm bảo kết hợp giữa nhiệm vụ học tập với công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật trong mọi lúc, mọi nơi, trước các tình huống. Việc rèn luyện tính kỷ luật là quá trình có sự liên kết chặt chẽ, có mục đích rõ ràng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học viên. Trong đó, học viên là trung tâm, cán bộ, chỉ huy có vai trò trực tiếp. 

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thái, thời gian qua, trong các vụ vi phạm kỷ luật của BĐBP, đối tượng vi phạm là quân nhân chuyên nghiệp chiếm tỷ lệ không nhỏ. Trong rất nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân từ rèn luyện tính kỷ luật trong quá trình đào tạo ở trường chưa đạt hiệu quả, chất lượng chưa cao. Để hạn chế, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật trong BĐBP hiện nay, trên cơ sở thực tiễn về rèn luyện tính kỷ luật, Trường Trung cấp Biên phòng 2 đã có nhiều biện pháp tâm lý sư phạm như: Giáo dục nâng cao nhận thức hình thành thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn đối với các hành vi, hoạt động quân sự cho học viên. Để nâng cao nhận thức về kỷ luật và rèn luyện tính kỷ luật, cần phải giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin vào sức mạnh kỷ luật Quân đội cho học viên. Giáo dục chính trị, tư tưởng phải thường xuyên quán triệt về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị. 

Trong những năm qua, học viên học tập và sinh hoạt tại Trường Trung cấp Biên phòng 2 được nâng cao nhận thức chính trị thông qua các hoạt động sinh hoạt tập trung, thực hiện các chế độ trong ngày và các chuỗi hoạt động khác. Cùng với cán bộ trực tiếp quản lý, giáo viên, nhà trường đã kết hợp công tác quản lý lồng ghép vào bài giảng, nhất là các môn học có tính lý luận và kiến thức cơ bản. Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện và duy trì nghiêm các chế độ quy định nhằm hình thành thói quen chấp hành kỷ luật cho học viên cũng được nhà trường chú trọng. Đây là biện pháp quan trọng, vừa là yêu cầu đối với rèn luyện tính kỷ luật cho học viên, vừa giúp cho học viên hình thành thói quen, hành vi kỷ luật, trở thành kỹ năng trong các hoạt động, không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong đơn vị.

Qua tìm hiểu được biết, tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ, giáo viên có tác dụng trực tiếp đến sự phát triển nhân cách và rèn luyện tính kỷ luật của các học viên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn là hình mẫu giúp học viên có mục tiêu rõ ràng để nỗ lực phấn đấu, là cơ sở để học viên tự soi, tự đánh giá bản thân. Từ đó, mỗi học viên đề ra các biện pháp nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập và rèn luyện tại trường. 

Trên cơ sở đánh giá khách quan, công bằng việc nêu gương của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhà trường thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm tăng cường rèn luyện tính kỷ luật của học viên.

Đình Tuân - Mai Anh

Bình luận

ZALO