Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 26/09/2023 09:50 GMT+7

Chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Biên phòng - Những năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng luôn chú trọng thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Trong đó, coi trọng đổi mới phương pháp huấn luyện; nội dung huấn luyện tập trung vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật và kỹ, chiến thuật; kết hợp tốt giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi quân nhân, nhất là cán bộ chủ trì các cấp có nhận thức đúng đắn về thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Huấn luyện thực hành khẩu đội súng máy PKMS ở đồn Biên phòng. Ảnh: Huy Dương

Thượng tá Nguyễn Văn Diện, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Cao Bằng cho biết: “Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 454-NQ/ĐU ngày 30/7/2013 của Đảng ủy BĐBP về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng xác định phương châm “4 xây, 4 chống” trong huấn luyện với 8 yêu cầu và 8 nhóm giải pháp chủ yếu để triển khai kịp thời và thường xuyên, hiệu quả các Nghị quyết. Trong đó, công tác huấn luyện, SSCĐ được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, 100% cấp ủy, tổ chức đảng đã ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ huấn luyện. Các đơn vị cơ sở cũng xây dựng kế hoạch với nội dung, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết; giáo dục cho CBCS có nhận thức sâu sắc về công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, tự rèn; kịp thời nắm bắt và giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, làm cho mọi CBCS xác định tốt tư tưởng, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện được giao”.

Để công tác huấn luyện, SSCĐ đạt hiệu quả cao, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng, phù hợp với cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện. Ngoài việc đơn vị tự bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, hàng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng còn lựa chọn những cán bộ có năng lực về quân sự, chính trị, chuyên ngành để cử đi tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo kế hoạch do cấp trên tổ chức.

Quá trình tổ chức huấn luyện, BĐBP Cao Bằng đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ công tác Biên phòng hàng năm và tình hình thực tế; tổ chức huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho các đối tượng theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”, với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu cho các đối tượng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, tổ chức hội thao, hội thi trong huấn luyện để đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của CBCS, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng với tình hình thực tế, đưa công tác huấn luyện chiến đấu đi vào hoạt động có nền nếp, hiệu quả, thiết thực. Nhờ vậy, chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, SSCĐ trong BĐBP tỉnh không ngừng được củng cố và nâng cao.

Huấn luyện chiến thuật phân đội bộ binh tổ chức chiến đấu phòng ngự ở đồn Biên phòng. Ảnh: Huy Dương

Các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh đã chấp hành nghiêm túc kế hoạch, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện, SSCĐ; xây dựng đầy đủ các loại văn kiện tác chiến theo quy định, bám sát vào nội dung kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Tổ chức ra quân huấn luyện đúng thời gian, đúng kế hoạch, đảm bảo vật chất, thao trường bãi tập, chuẩn bị đầy đủ giáo án, tài liệu... Cùng với đó, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị, địa bàn, biên giới, kết hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và luyện tập các phương án phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai... Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên, giúp nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội.

Bằng những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất và sự chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên về nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ, CBCS trong BĐBP tỉnh đã có nhận thức tốt về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; 100% quân nhân trong BĐBP tỉnh có quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện hằng năm, kết quả, 100% CBCS đạt yêu cầu, trong đó, có trên 75% đạt khá, giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện.

Huy Dương

Bình luận

ZALO