Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 24/07/2021 04:57 GMT+7

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam

Biên phòng - Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, Người tìm ra chân lý: cách mạng muốn thắng lợi "trước hết phải có đảng cách mệnh."

Ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này) đã hoạt động tích cực, khẩn trương và đầy sáng tạo để chuẩn bị cho sự ra đời các tổ chức cộng sản - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo vietnamplus.vn

Bình luận

ZALO