Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 15/04/2024 09:00 GMT+7

Chủ động ứng dụng thành tựu công nghiệp trong công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Biên phòng - Chiều 6-4, tại Hải Phòng, Đảng ủy BĐBP thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 22-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP. Cùng dự có Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hoàng Vân

Theo báo cáo của Đảng ủy BĐBP thành phố Hải Phòng tại hội nghị, trong thời gian qua, quán triệt Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW, Kết luận số 763/KL-QUTW ngày 19-12-2012 của Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo công tác kỹ thuật; Chương trình số 45-CTr/ĐU ngày 19-8-2009 của Đảng ủy BĐBP về thực hiện Nghị quyết số 382, Nghị quyết số 98-NQ/ĐU ngày 6-7-2011 của Đảng ủy BĐBP về “Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới”, Đảng ủy BĐBP thành phố Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết số 98, Kết luận số 347-KL/ĐU ngày 10-02-2017 của Đảng ủy BĐBP về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 98 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 liên quan đến công tác bảo đảm kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Đảng ủy BĐBP thành phố Hải Phòng đã đưa nội dung, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 382 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 98 của Đảng ủy BĐBP vào nghị quyết, chương trình lãnh đạo hàng năm, quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhận thức đúng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và các chủ trương, biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đạt kết quả tốt.

Đơn vị đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị cơ sở duy trì, thực hiện nền nếp, hiệu quả các chế độ, quy định về công tác kỹ thuật Quân khí, Xe-Máy, Tàu thuyền, Trang bị kỹ thuật chuyên ngành Biên phòng phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ đối với công tác kỹ thuật, xác định công tác kỹ thuật là nhiệm vụ của cấp ủy đảng, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị, là một nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng.

Trên cơ sở các văn bản, hướng dẫn của trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy trình, định mức bảo đảm kỹ thuật; chấp hành nghiêm, nền nếp về công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo hộ lao động trong quản lý, khai thác sử dụng, bảo quản, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT).

Giai đoạn 2007-2022, đơn vị an toàn tuyệt đối về người, VKTBKT, được Cục An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tặng 3 Giấy khen, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động các năm 2016, 2019, 2020, 2022.

Bảo đảm đủ trang phục, dụng cụ bảo hộ lao động, chấp hành nghiêm các quy định về chế độ hóa nghiệm, kiểm định trang bị kỹ thuật có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định đạn dược, xe-máy, đăng kiểm tàu thuyền.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 382, Nghị quyết số 98, BĐBP thành phố đã phát huy tốt vai trò làm tham mưu cho Đảng ủy BĐBP, Cục Kỹ thuật lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP với Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và hoàn thiện cơ chế bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Lãnh đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động 50 tới 100% các cơ quan, đơn vị, được cán bộ chiến sĩ hưởng ứng tích cực, đạt hiệu quả ngày càng cao. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về công tác kỹ thuật.

Kết quả công tác Kỹ thuật trong 15 năm qua đã khẳng định Nghị quyết số 382, Nghị quyết số 98 của Đảng ủy BĐBP đã được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

BĐBP thành phố Hải Phòng đảm bảo kỹ thuật súng máy 12,7mm cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Hoàng Vân

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã đưa ra các giải pháp, đề xuất nhằm rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà BĐBP thành phố Hải Phòng đã đạt được trong 15 năm qua; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Nghị quyết 98 của Đảng ủy BĐBP, đồng chí Phó Tư lệnh BĐBP yêu cầu Đảng ủy BĐBP thành phố Hải Phòng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình yêu cầu nhiệm vụ. Quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT đặc biệt đối với vũ khí, đạn.

Tổ chức tốt công tác đảm bảo kỹ thuật cho VKTBKT, nâng cấp cơ sở kỹ thuật, nhà che, nhà xe theo quy định. Huy động tốt các nguồn lực của đơn vị và hỗ trợ của địa phương để đầu tư mua sắm sửa chữa VKTBKT. Đặc biệt cần làm chủ các trang bị kỹ thuật mới và chủ động ứng dụng thành tựu công nghiệp 4.0 trong công tác tham mưu, bảo đảm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giai đoạn 2007-2022, ngành Kỹ thuật BĐBP thành phố được Bộ Quốc phòng tặng 2 Bằng khen, UBND thành phố Hải Phòng tặng 1 Cờ thi đua xuất sắc, 1 Bằng khen, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng 2 Bằng khen, 8 cán bộ nhân viên được công nhận là Điển hình tiên tiến ngành kỹ thuật.

Hoàng Vân

Bình luận

ZALO