Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/09/2023 10:03 GMT+7

“Chủ động, tích cực, đồng bộ, hiệu quả” trong tuyên truyền thông tin đối ngoại

Biên phòng - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại thành phố (TP) Hồ Chí Minh mới đây.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa (giữa) trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Vy

Thông tin đối ngoại góp phần củng cố niềm tin của nhân dân

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2022 là năm tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, đan xen giữa thuận lợi, khó khăn và thách thức chưa từng có tiền lệ và vượt ra ngoài các kịch bản dự báo. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đã được triển khai một cách chủ động, đồng bộ, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao.

Đề cập đến đội ngũ làm công tác thông tin tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, để công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới được thực hiện tốt, mỗi người dân cần tích cực tham gia làm công tác thông tin, tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền biên giới cho tốt. Trước tiên, cần tập trung xây dựng đội ngũ nguồn lực nòng cốt, lực lượng chuyên trách, lực lượng làm tham mưu và tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu mà xã hội số, chuyển đổi số và nền tảng số đặt ra, nhất là phát huy vai trò Internet, mạng xã hội trong công tác truyền thông, thông tin đối ngoại, sau đó lan tỏa, tuyên truyền để mọi người cùng tham gia.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, phương thức, tiếp cận đa dạng các đối tượng khác nhau một cách linh hoạt, thuyết phục hơn, qua đó, phản ánh sự đổi mới về tư duy, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền cũng như tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển đảo, biên giới. Do đó, công tác thông tin, tuyên truyền đã truyền tải đầy đủ, toàn diện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo điều hành của Nhà nước; quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nhiều vấn đề thời sự, trọng tâm của năm 2022 được chú trọng thúc đẩy như chính sách phục hồi nền kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi chuỗi cung ứng, chống biển đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về nội dung tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới, nổi bật là những nội dung cơ bản, ý nghĩa, vai trò của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam; phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chống khai thác IUU; ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai; chủ quyền, an ninh biên giới gắn với tuân thủ pháp luật quốc tế và Việt Nam; hợp tác, giao lưu nhân dân ở khu vực biên giới.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe các cơ quan, đơn vị, địa phương trình bày tham luận về cách làm, kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới cũng như những phương hướng cụ thể trong thời gian tới. Ở góc độ của lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các tỉnh, thành, đơn vị BĐBP trong cả nước làm tốt công tác vận động quần chúng, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đơn vị BĐBP đã thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác vận động quần chúng theo hướng chủ động, đa dạng, thuyết phục, thực chất, sát với đối tượng tuyên truyền. Trong đó, tập trung tuyên truyền những vấn đề mới, có trọng tâm, trọng điểm. Đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng ở các đơn vị, các đồn Biên phòng đã vận dụng linh hoạt, bằng các hình thức như tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung tại các thôn, bản, khu dân cư, các phiên chợ, dịp lễ, hội; lồng ghép với các hội nghị tại xã, thôn, bản; sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể.

Chủ động, tích cực, đồng bộ, hiệu quả

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao kết quả của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, biên giới trong bối cảnh năm 2022 đầy thách thức. Qua đó, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, duy trì luồng thông tin tích cực, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, tranh thủ và huy động tối đa mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Năm 2023 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình quốc tế dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Năm 2023 cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vì vậy, đòi hỏi các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý, bảo vệ biên giới phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để có được những kết quả, điểm nhấn rõ ràng; phải khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của quần chúng nhân dân”.

Nhắc lại khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trong thành tựu chung đó có vai trò của công tác đối ngoại và công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới.

Đánh giá cao các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới thời gian qua, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, sau hội nghị, các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện thật tốt công tác này. Trong đó, nâng cao quan điểm, nhận thức về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trong tình hình mới. Quán triệt sâu sắc theo phương châm phải hết sức chủ động, tích cực, đồng bộ, hiệu quả. Đồng bộ, trước hết là phải thống nhất, đồng bộ trong nhận thức, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, công tác quản lý, công tác điều hành, làm cho thật tốt, hiệu quả công tác này. Một trong những nội dung khác là đổi mới phương thức thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới. Với từng đối tượng cụ thể phải được thực hiện theo phương thức phù hợp và đồng bộ về nguồn lực; đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

“Chúng ta phải thể hiện đồng bộ, tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phải đồng bộ về nguồn lực thật tốt” - đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Bằng khen cho 35 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền năm 2022, trong đó có Báo Biên phòng.

Đăng Bảy

Bình luận

ZALO