Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 10:14 GMT+7

Chủ động thông tin định hướng dư luận, tư tưởng cho bộ đội

Biên phòng - Sáng 29/8, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tháng 8/2022, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2022.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Tháng 8/2022, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai chặt chẽ, toàn diện, hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Nổi bật là: Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; công tác nhân sự cán bộ, bảo đảm an ninh, an toàn, dân vận, chính sách, bảo hiểm, hoạt động của các tổ chức quần chúng và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện quy chế, quy định công tác kế hoạch tổng hợp về công tác Đảng, công tác chính trị.

Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chặt chẽ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; chủ động thông tin, định hướng dư luận, tư tưởng cho bộ đội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhân kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng. Triển khai chặt chẽ Kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong QĐND Việt Nam; Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong quân đội thời kỳ mới.

Về Đề án xây dựng Báo QĐND thành cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Báo QĐND cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn chỉnh đề án trong thời gian sớm nhất. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; chỉ đạo hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025. Triển khai Quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ quân đội.

Cùng với đó, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan chức năng tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu ban hành quy định mới về luân chuyển cán bộ trong QĐND Việt Nam; triển khai tổng kết 5 năm thí điểm thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Chấp hành nghiêm các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn; chủ động phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Tổng kết chương trình phối hợp giữa QĐND Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2017-2022. Tham mưu ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ; hoàn chỉnh Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 168/2018/TT-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng. Tích cực chuẩn bị Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là: Sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, thực hiện tổ chức quân đội, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO