Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 23/06/2021 11:57 GMT+7

Chi bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy BĐBP:

Chủ động, sáng tạo lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra

Biên phòng - Trong hai ngày 20 và 21-5, Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy BĐBP đã tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Trần Văn Bừng đánh giá cao kết quả lãnh đạo của Chi bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy BĐBP trong nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Bích Nguyên

Dưới sự điều hành của Đại tá Vũ Xuân Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Chuyên trách UBKT Đảng ủy BĐBP, Đại hội đã tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu thống nhất đánh giá, Chi bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy BĐBP có nhiều chủ trương, giải pháp chủ động, sáng tạo lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, nổi bật là: Đã bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng nâng cao tính chủ động và chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu đề xuất hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc và sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm các mặt công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật. Tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt, nhất là về chính trị, tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, nền nếp chính quy, phương pháp tác phong công tác và tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Nâng cao được năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của chi bộ; đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm giáo dục, rèn luyện, phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau: Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; chủ động làm tốt vai trò tham mưu và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ BĐBP; phối hợp với UBKT các tỉnh, thành ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng chất lượng, hiệu quả góp phần xây dựng các tổ đảng, đội ngũ đảng viên trong lực lượng BĐBP đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng Cơ quan UBKT vững mạnh tiêu biểu về mọi mặt. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị ở đơn vị. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chúc mừng kết quả lãnh đạo của Chi bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy BĐBP, Đại tá Trần Văn Bừng nhấn mạnh: “Kết quả công tác của Cơ quan UBKT Đảng ủy BĐBP đã góp phần quan trọng ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm kỷ luật trong đội ngũ cán bộ đảng viên do có tính giáo dục và tính chiến đấu cao. Đồng thời, Cơ quan UBKT Đảng ủy BĐBP đã chủ động, phát hiện dấu hiệu vi phạm và tham mưu xử lý nghiêm đảng viên vi phạm, góp phần năng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ BĐBP, xây dựng Đảng bộ BĐBP trong sạch vững mạnh”.

Đại hội đã bầu Đại tá Vũ Xuân Nghĩa, Ủy viên Chuyên trách UBKT Đảng ủy BĐBP (thứ 2 từ phải sang) làm Bí thư Chi bộ và Đại tá Vũ Mạnh Lượng, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy BĐBP (thứ 3 từ phải sang) làm Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Bích Nguyên

Nhấn mạnh, vai trò ngày càng quan trọng của UBKT các cấp trong Đảng, Đại tá Trần Văn Bừng đề nghị Chi bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy BĐBP tiếp tục quán triệt sâu quan điểm của Đảng về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng; phối hợp chặt chẽ với Cục Chính trị BĐBP và các cơ quan liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong tình hình mới. Đại tá Trần Văn Bừng cũng đề nghị Chi bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy BĐBP phát huy kết quả lãnh đạo nhiệm kỳ qua để tiếp tục xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, mẫu mực về các mặt công tác.

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP lần thứ XXII.

Đại hội đã bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP lần thứ XXII.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO