Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 10:09 GMT+7

Chủ động ngăn chặn tư tưởng suy thoái, tự diễn biến trong BĐBP thành phố Đà Nẵng

Biên phòng - Thời gian qua, Đảng ủy BĐBP thành phố (TP) Đà Nẵng luôn chú trọng việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (gọi tắt là Kết luận số 21). Với việc triển khai đồng bộ, sát với thực tiễn đã tạo sự chuyển biến tích cực cho cán bộ, chiến sĩ về yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ phận Thường trực của Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP TP Đà Nẵng về thực hiện Kết luận số 21. Ảnh: Trúc Hà

Kết luận số 21 được xác định là nền tảng để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đối với xây dựng Đảng bộ BĐBP TP trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện Kết luận số 21 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đã được Đảng ủy BĐBP TP Đà Nẵng cụ thể hóa vào các nghị quyết, kết luận và chỉ đạo, hướng dẫn các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Việc làm này đã góp phần quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng cũng như công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Hầu hết cán bộ, đảng viên trong BĐBP TP Đà Nẵng có ý thức học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các đơn vị thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nhờ đó, nhiều phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh; vai trò trách nhiệm và tinh thần làm chủ của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) được phát huy triệt để. Mối quan hệ giữa cấp ủy, chỉ huy các cấp với CBCS ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực, củng cố được niềm tin của CBCS đối với sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự điều hành của chỉ huy các cấp.

Các tổ chức quần chúng là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Hội đồng Quân nhân thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp, đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, hội viên và CBCS. Việc làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và quân nhân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Người phụ trách thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tổng hợp, báo cáo những kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng, nhất là những vấn đề liên quan đến suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chỉ huy có trách nhiệm giải quyết.

Để có được kết quả như trên, Đảng ủy BĐBP TP Đà Nẵng, các tổ chức cơ sở Đảng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và đem lại hiệu quả cao. Điển hình là việc phát huy tốt vai trò của CBCS, các tổ chức quần chúng trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các cơ quan, đơn vị. Theo đó, CBCS được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, giám sát, quyết định những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân với chủ đề “tự soi, tự sửa”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới luôn được quan tâm, chú trọng. Trong kiểm điểm, đã tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP Đà Nẵng không quản hiểm nguy, cứu người dân khu vực bị ngập lụt đêm ngày 14/10/2022. Ảnh: Trúc Hà

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm và thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Các kết luận kiểm tra, thanh tra của các cấp và kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức quần chúng, Hội đồng Quân nhân và CBCS đều được công khai. Kết quả xử lý các vụ việc tiêu cực đã được kết luận; hoạt động và kết quả điều tra, xác minh các vụ việc (trừ những vụ việc giữ bí mật theo quy định của pháp luật). Những nội dung công khai nêu trên được niêm yết công khai theo quy định, được thông báo qua các buổi sinh hoạt, hội họp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống mạng nội bộ, phối hợp cơ quan liên quan biên soạn, cung cấp tài liệu đến các cơ quan, đơn vị và từng CBCS.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP TP Đà Nẵng giữa tháng 10 vừa qua, ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đánh giá cao kết quả thực hiện Kết luận số 21 của Đảng bộ BĐBP TP Đà Nẵng thời gian qua. Đảng ủy đã xác định được công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là cơ sở, nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP TP đã khắc phục khó khăn, hạn chế và lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21, để mỗi CBCS đều nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cốt lõi về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, qua đó, đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới….

Theo Đại tá Đỗ Văn Đông, Bí thư Đảng ủy BĐBP TP Đà Nẵng, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 21, trong thời gian tới, BĐBP TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các giải pháp tập trung, như: Tăng cường tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 21 và các văn bản liên quan đến tất cả các cấp ủy, chỉ huy đơn vị và mỗi CBCS để nâng cao nhận thức và hành động về quyền, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đổi mới việc lấy và tiếp thu ý kiến góp ý của CBCS nhanh chóng, hiệu quả, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các thông tin, các nội dung cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở Đảng phải nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng thời, có nhiều cách làm hay hơn nữa để Kết luận số 21 thực sự đi vào trong mỗi hoạt động, công tác của bộ đội.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO