Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 06/06/2023 04:48 GMT+7

Chủ động nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới

Biên phòng - Cục Kỹ thuật BĐBP được thành lập ngày 22-6-2010. Tuy mới thành lập, nhưng Cục Kỹ thuật đã bám sát nhiệm vụ của BĐBP và nhiệm vụ công tác kỹ thuật trong tình hình mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của BĐBP. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Đoàn Tất Bằng, Chính ủy Cục Kỹ thuật BĐBP về vấn đề này.

594a1c761441aace87000cc2
Đại tá Đoàn Tất Bằng.

PV: Thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/ĐU của Đảng ủy BĐBP về “Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới”, công tác kỹ thuật trong BĐBP đã có những thay đổi như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Đoàn Tất Bằng: Trước yêu cầu xây dựng ngành kỹ thuật BĐBP vững mạnh, chuyên sâu, thống nhất và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, ngày 6-7-2011, Đảng ủy BĐBP ban hành Nghị quyết số 98-NQ/ĐU về "Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới".

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, Cục Kỹ thuật đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc về vị trí, vai trò, chức năng, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của BĐBP. Trên cơ sở đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chỉ huy, của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy, cán bộ, nhân viên làm công tác kỹ thuật trong BĐBP.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung về quy hoạch sử dụng và bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các nhiệm vụ của BĐBP. Qua đó, các đơn vị đã chủ động phát huy có hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật, lấy nhiệm vụ bảo đảm tại chỗ và phát huy mọi nguồn lực để bảo đảm kịp thời VKTBKT có chất lượng tốt, đồng bộ cho các đơn vị cả về chủng loại, tính năng kỹ, chiến thuật, phù hợp với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ của BĐBP.

PV: Lực lượng BĐBP đóng quân ở vùng biên giới, hải đảo khí hậu khắc nghiệt, việc bảo đảm vũ khí trang bị phục vụ công tác gặp rất nhiều khó khăn, để khắc phục tình trạng này, Cục Kỹ thuật đã có những sáng kiến cải tiến gì để nâng cao chất lượng, kéo dài tuổi thọ cho trang bị, thưa đồng chí?

Đại tá Đoàn Tất Bằng: VKTBKT trong BĐBP phân bố phân tán, nhỏ lẻ, phần lớn đã cũ, xuống cấp và lạc hậu, lại chịu sự tác động của điều kiện thời tiết, khí hậu, môi trường; hệ thống cơ sở kỹ thuật vừa thiếu, vừa  hạn chế  về quy mô, năng lực, bố trí chưa hợp lý, chưa đáp ứng các điều kiện, yêu cầu kỹ thuật, cũng như nhu cầu cất chứa và tổ chức bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT.

Do vậy, Cục Kỹ thuật đã  tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đầu tư công nghệ cho các xưởng, trạm sửa chữa trong BĐBP, đảm bảo cho Xưởng 6 (Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Sơn Hải), Xưởng 5 (Xưởng sửa chữa VKTBKT), Xưởng 4 từng bước nâng cao năng lực sửa chữa, đóng mới tàu thuyền quân sự; sửa chữa thông tin, trang thiết bị điện tử; sửa chữa xe ô tô và các loại vũ khí có trong biên chế. Đồng thời, xây dựng khu kỹ thuật, Trạm sửa chữa tổng hợp cấp chiến thuật, Trạm sửa chữa Điện - Điện tử và Công nghệ thông tin; thành lập Trạm sửa chữa VKTBKT phía Nam trực thuộc Xưởng 5, phục vụ yêu cầu sửa chữa VKTBKT của các đơn vị theo khu vực.

Cục Kỹ thuật cũng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy chế đăng kiểm phương tiện thủy trong BĐBP báo cáo Bộ Quốc phòng quyết định ban hành thực hiện thống nhất trong BĐBP. Đồng thời, đề nghị Bộ Quốc phòng, Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng công nhận năng lực Trạm Đo lường-Chất lượng trực thuộc Cục Kỹ thuật, Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm trực thuộc Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Sơn Hải và chỉ đạo triển khai tổ chức các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Kết quả đã đăng kiểm cho  hàng trăm lượt tàu thuyền, kiểm định hàng nghìn lượt phương tiện đo đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng và quy định của pháp luật.

ed9c_unnamed
Thực hiện giờ kỹ thuận ở Tiểu đoàn Công binh 25 BĐBP. Ảnh: Viết Hà

PV: Nhiệm vụ công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao, Cục Kỹ thuật đã đề ra những chủ trương giải pháp gì để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật trong thời gian tới?

Đại tá Đoàn Tất Bằng: Nhiệm vụ công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao, trong khi đó, các khó khăn, vướng mắc của ngành kỹ thuật những năm qua mới được giải quyết một phần, đòi hỏi trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29-11-2007 của Đảng ủy QSTW (nay là Quân ủy Trung ương) về "Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới", Nghị quyết số 98-NQ/ĐU của Đảng ủy BĐBP về "Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới". Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chỉ huy và mọi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ đối với công tác kỹ thuật. Quá trình thực hiện nghị quyết phải kết hợp chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hai là, bám sát nhiệm vụ công tác biên phòng, đặc điểm địa bàn, triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, xác định công tác kỹ thuật là nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, bổ sung chỉ tiêu, biện pháp trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 98-NQ/ĐU, lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung trọng tâm, tạo đột phá khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu trong công tác kỹ thuật.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 67/CT-TM của Tổng Tham mưu trưởng về bảo đảm vũ khí, khí tài quan sát đo đạc, quân cụ cầm tay cho BĐBP. Triển khai có hiệu quả Đề án "Đóng mới tàu thuyền, mua sắm trang thiết bị, nâng cấp xây dựng mới cơ sở hạ tầng cho các hải đoàn, hải đội và đồn, trạm biên phòng tuyến biển đảo” và Dự án đầu tư đóng mới tàu tuần tra cao tốc trong gói tín dụng của Chính phủ Ấn Độ.

Bốn là, tập trung đồng bộ tiêu chuẩn hóa thống nhất hệ thống kho quân khí đồn, hải đội Biên phòng. Xây dựng Đề án quy hoạch hệ thống cơ sở kỹ thuật BĐBP giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030; đề xuất đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp kho vũ khí xuống cấp nghiêm trọng, nhà tạm, không đủ diện tích cất chứa trên các tuyến biên giới.

Năm là, tập trung xây dựng chính quy ngành kỹ thuật BĐBP, xác định đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật BĐBP. Nghiên cứu biên soạn chuẩn hóa hệ thống văn kiện, tài liệu, xây dựng các tiêu chí, nội quy, quy định... về công tác kỹ thuật BĐBP. Chăm lo xây dựng đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên kỹ thuật đủ về số lượng, chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đồng bộ về chuyên ngành, có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoa Hạ (Thực hiện)

Bình luận

ZALO