Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 03:38 GMT+7

Chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái trên mạng xã hội

Biên phòng - Mới đây, Cục Tuyên huấn, Ban Thanh niên Quân đội và Viện Khoa học và công nghệ Quân sự đã tổ chức buổi tọa đàm “Thanh niên Quân đội tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội”. Qua hội thảo và sự lan tỏa thông tin từ hội thảo giúp cho thanh niên Quân đội có cái nhìn toàn diện, phân biệt thông tin chính thống và không chính thống trên internet và mạng xã hội, từ đó, chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái một cách hiệu quả.

l4y7_4a
Tuyên truyền, giáo dục nâng cao khả năng “tự đề kháng, tự miễn dịch” cho thanh niên Quân đội trước thông tin xấu độc là việc làm cần thiết. Ảnh: Hà Phương

Nhận diện thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội

Theo thống kê của cơ quan chức năng, Việt Nam là quốc gia có số người sử dụng internet, mạng xã hội lớn so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tính đến năm 2017, Việt Nam đã có khoảng 64 triệu người dùng internet, chiếm 67% dân số cả nước, cao thứ 12 trên thế giới và thứ 6 châu Á. Đối với mạng xã hội, Việt Nam đã có hơn 70 triệu người dùng zalo, 48 triệu người dùng Facebook và là 1 trong 10 nước có số người dùng Youtube cao nhất thế giới, trong số đó, sinh viên, tri thức trẻ là lực lượng đông đảo, thường xuyên nhất với khoảng trên 80% vào mạng mỗi ngày.

Với đặc điểm nổi bật là tốc độ kết nối nhanh, phạm vi chia sẻ rộng, hiệu quả tác động lớn, internet, mạng xã hội trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống con người, tác động trực tiếp và có thể làm thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi cá nhân cũng như sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, đây cũng chính là môi trường thuận lợi để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, chống đối chính trị, tạo kênh thông tin để tiến hành các thủ đoạn nhằm thực hiện các mục tiêu “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam.

Các thế lực phản động đã thiết lập hàng nghìn trang Website, blog, tài khoản Facebook, trang Fanpage với hầu hết máy chủ đặt ở nước ngoài, tổ chức hàng trăm chiến dịch tuyên truyền, phát tán với tần suất và số lượng lớn các tin, bài bình luận, videoclip... có nội dung xấu, độc, thật, giả, trắng đen lẫn lộn, tạo tâm lý tò mò và hiệu ứng đám đông, qua đó, khuyến khích mọi người, nhất là lớp trẻ trao đổi, thu nhận thông tin, bày tỏ quan điểm cực đoan, làm “nóng” các vấn đề xã hội, từ đó, gieo rắc sự hoài nghi, bi quan, chán nản, dẫn đến mất phương hướng chính trị, giảm sút lòng tin vào Đảng, vào chế độ, tạo nguy cơ “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước, Quân đội cũng như các cơ quan, đơn vị.

Đối với Quân đội, các phần tử phản động tập trung chống phá đường lối, chính sách quân sự, quốc phòng, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội, “Quân đội trung lập về chính trị, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Chúng phát tán trên mạng xã hội những vụ việc và những sai phạm ở một số đơn vị; bôi nhọ, nói xấu một số cán bộ, tướng lĩnh quân đội cả đương chức cũng như đã nghỉ hưu, nhằm làm mất uy tín quân đội, phai nhạt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chia rẽ tình đoàn kết quân dân.

Các quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội rất nguy hại, có thể tác động đến tư tưởng chính trị, dẫn đến giảm sút niềm tin, ý chí quyết tâm, tu dưỡng, rèn luyện của những thanh niên trong Quân đội không vững vàng, ảnh hưởng không nhỏ đến đạo đức, lối sống có thể dẫn đến tha hóa, biến chất ở họ, nếu thiếu tu dưỡng, rèn luyện.

Nâng cao khả năng tự đề kháng của thanh niên Quân đội

Nói về các quan điểm sai trái trên internet và mạng xã hội, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chia sẻ: Các quan điểm sai trái là quan điểm lệch chuẩn về nhận thức; trái với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc trái với truyền thống, bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam...

Đấu tranh với các quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng không tách rời cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN và lợi ích của quốc gia, dân tộc. Đây là cuộc đấu tranh hết sức khó khăn, phức tạp, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội.

Những năm qua, quán triệt và thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội, đảm bảo phù hợp với điều kiện, khả năng của từng đơn vị và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Ban Thanh niên Quân đội đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị và hướng dẫn, tổ chức Đoàn các cấp trong toàn quân thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao sức đề kháng và nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong Quân đội; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng và tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch, làm giảm sút niềm tin trên internet và mạng xã hội. Đẩy mạnh các phong trào hành động của thanh niên, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với phòng chống “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa Quân đội” của các thế lực thù địch.

Ở các đơn vị trong toàn quân, lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội với nòng cốt chủ yếu là cán bộ, sĩ quan trong độ tuổi thanh niên đã tích cực, chủ động viết hàng nghìn tin, bài, bình luận, chia sẻ thông tin tích cực thể hiện quan điểm, thái độ đấu tranh kiên quyết phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời, thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” trong tuyên truyền đấu tranh.

Thời gian tới, tình hình chống phá trên internet, mạng xã hội của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp, ngày càng quyết liệt với nhiều thủ đoạn, phương thức mới. Tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn, cán bộ thanh niên các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; chủ động tham mưu, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh.

Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao khả năng “tự đề kháng, tự miễn dịch” cho thanh niên trong đơn vị trước những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái. Tăng cường quản lý tư tưởng, kỷ luật, các mối quan hệ xã hội của thanh niên đơn vị trong điều kiện internet, mạng xã hội phát triển hiện nay; thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng internet, tham gia mạng xã hội. Đồng thời, bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng tham gia mạng xã hội, tích cực tham gia bình luận, chia sẻ thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội.

Hà Phương

Bình luận

ZALO