Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 13/05/2021 04:31 GMT+7

Chọn người xứng đáng, có đức, có tài bầu vào Quốc hội khóa XV

Biên phòng - Sáng 21-1, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trí Dũng

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi cả nước đang ra sức chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới.

"Cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là hoạt động chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để cử tri lựa chọn quyền làm chủ của nhân dân qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu thực sự tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại QH và HĐND các cấp. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 45 ngày 20-6-2020 trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử. Bảo đảm cho việc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Tiếp đó, Chính phủ, Ủy ban thường vụ QH, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ngành, các cấp và các địa phương đã khẩn trương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu, quy định và tiến độ đã đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, ngay sau hội nghị này, cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ để cuộc bầu cử đại biểu QH khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trong quá trình triển khai, cần chú trọng quán triệt thật tốt quan điểm tư tưởng, chỉ đạo và những chủ trương chính sách lớn mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, có xây dựng QH, HĐND các cấp trong sạch, vững mạnh, nhất là lựa chon, bầu ra những đại biểu QH và HĐND các cấp thực sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; thực hiện chiến lược phát triển kinh - tế xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng; kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

“Với ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chúng ta phải tổ chức, chuẩn bị tiến hành làm sao thực sự dân chủ, đoàn kết và chọn ra được những đại biểu xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ mong muốn” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhân mạnh thêm.

Viết Hà

Bình luận

ZALO