Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 27/09/2023 02:18 GMT+7

Chính sách về phát triển sản xuất và giáo dục nghề nghiệp, việc làm đối với hộ gia đình, cá nhân tự nguyện đến vùng biên giới

Biên phòng - Hiện nay, Chính phủ đã có chính sách về phát triển sản xuất và giáo dục nghề nghiệp, việc làm đối với hộ gia đình, cá nhân tự nguyện đến vùng biên giới. Đề nghị tòa soạn cung cấp thông tin về vấn đề này. Tôi xin chân thành cảm ơn! - Hoàng Bá Thạch (Đắk Nông).

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đắk Lắk hướng dẫn người dân xã Ya Lốp, huyện Ea Súp chăm sóc cây thanh long. Ảnh minh họa: Nguyễn Công Lý

- Trả lời: Hộ gia đình, cá nhân tự nguyện đến vùng biên giới là một trong những đối tượng được thụ hưởng theo Quyết định số 590/QĐ-TTg, ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Cụ thể, về chính sách phát triển sản xuất được thực hiện như sau:

a) Hỗ trợ vùng dự án bố trí ổn định dân cư phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng các mô hình, dự án phát triển sản xuất, vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chế biến, bảo quản, thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

b) Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn; thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hình thành các sản phẩm OCOP đa giá trị gắn với lợi thế vùng, miền, quốc gia; thúc đẩy phát triển các mô hình làng du lịch văn hóa cộng đồng gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

c) Ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình về tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, giống, thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thú y; hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi, cải tạo ao nuôi thủy sản và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất, vay vốn tín dụng chính sách và vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định hiện hành.

d) Hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế khác cho người dân phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của người dân, cộng đồng, phù hợp với mục tiêu của Chương trình và quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Quyết định số 590/QĐ-TTg quy định về chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm, cụ thể như sau:

a) Hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững cho người lao động thuộc hộ gia đình được bố trí đến vùng dự án bố trí ổn định dân cư, đặc biệt với những hộ không bảo đảm quỹ đất sản xuất nông nghiệp để ổn định đời sống.

b) Hỗ trợ vùng dự án bố trí ổn định dân cư xây dựng mô hình đào tạo nghề phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, ưu tiên các nghề trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, cơ giới hóa đồng bộ, chế biến, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chứng nhận an toàn; nghề quản trị trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã và các dịch vụ sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.

BBP

Bình luận

ZALO