Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 28/06/2022 06:59 GMT+7

Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Biên phòng - Sáng 10-11, Quốc hội (QH) làm việc tại hội trường nghe Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trình bày Tờ trình dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trình bày Tờ trình dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Ảnh: TTXVN

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Luật Quốc phòng được QH khóa XI thông qua ngày 14-6-2005, có hiệu lực từ ngày 1-1-2006. Sau hơn 10 năm thực hiện luật này đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng, quy định mới của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc chưa được thể chế và cụ thể hóa; một số nội dung của Luật Quốc phòng năm 2005 chưa thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan về quốc phòng; nhiều nội dung về hoạt động quốc phòng đang được điều chỉnh ở văn bản quy phạm pháp luật tính pháp lý không cao, chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ; quá trình thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

mxli_vo-trong-viet
Thượng tướng Võ Trọng Việt, ủyy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của QH trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình

Thẩm tra về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi), Ủy ban Quốc phòng – An ninh (UBQPAN) của QH nhất trí sự cần thiết sửa đổi Luật Quốc phòng năm 2005 như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ, nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo vệ Tổ quốc, khắc phục những bất cập trong thực hiện luật hiện hành và bảo đảm sự đồng bộ, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Tham gia vào một số quy định cụ thể như, tính hợp hiến, sự phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Chủ nhiệm UBQPAN của QH Võ Trọng Việt cho biết: Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định “tình trạng khẩn cấp về quốc phòng” tại Khoản 13, Điều 3 dự thảo luật. UBQPAN thấy rằng, quy định “tình trạng khẩn cấp về quốc phòng” tuy kế thừa Luật Quốc phòng năm 2005, nhưng Hiến pháp năm 2013 và nhiều luật ban hành gần đây chỉ quy định về “tình trạng khẩn cấp”. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, đồng thời làm rõ về sự cần thiết quy định nội dung này.

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng (Điều 38), theo Thượng tướng Võ Trọng Việt, UBQPAN nhất trí như dự thảo luật, đề nghị cân nhắc quy định Bộ Quốc phòng “chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, các bộ, ngành, chính quyền địa phương liên quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ... duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới” tại Khoản 2 của dự thảo Luật để tránh chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an hoặc chỉ nên quy định thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc không quy định trong luật này, vì đã có Luật Biên giới quốc gia và Pháp lệnh BĐBP điều chỉnh.

Ngoài ra, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của Bộ Công an cũng không nên nêu cụ thể, vì đã có Luật Công an nhân dân quy định. Do đó, UBQPAN cơ bản nhất trí như dự thảo Luật và nhận thấy, nội dung khoản 2 dự thảo luật là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành nhưng cần nghiên cứu chỉnh lý lại cho chặt chẽ, phù hợp hơn.

Viết Hà

Bình luận

ZALO