Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 31/03/2023 01:53 GMT+7

Chính phủ bố trí 104.000 tỷ đồng đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi phát triển bền vững

Biên phòng - Trong khuôn khổ phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của Quốc hội (QH) từ ngày 3 đến 4-11, nhiều đại biểu QH đã đề cập đến những bất cập trong các chính sách dân tộc và thực trạng đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã có báo cáo giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến báo cáo trước QH. Ảnh: CTV

Theo Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến, ý kiến của các đại biểu nêu tình hình, thực trạng, những khó khăn trong đời sống đồng bào DTTS và bất cập của chính sách là đúng với thực tế.

Ủy ban Dân tộc, Hội đồng Dân tộc của QH đã tham mưu với Bộ Chính trị chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc và ban hành Kết luận số 65–KL/TW ngày 30-10-2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Theo tinh thần đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, hoàn thành xây dựng Đề án tổng thể và xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trình QH.

Tại kỳ họp thứ 9, QH đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14, phê duyệt Đề án tổng thể và Kỳ họp thứ 10, QH sẽ ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Đây là một quyết sách mang tính lịch sử. Chính phủ đã sớm hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi. Ủy ban Dân tộc đã xây dựng các tiêu chí: Tiêu chí phân định vùng DTTS, miền núi theo trình độ phát triển; tiêu chí phân định nhóm DTTS còn nhiều khó khăn và nhóm DTTS có khó khăn đặc thù trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

“Ủy ban Dân tộc cũng đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, dự toán kinh phí ngân sách của giai đoạn 2021-2025 trình QH và nguồn vốn này cũng đã được Chính phủ bố trí trong giai đoạn 2021-2025. Với sự quyết liệt, chuẩn bị chu đáo, công khai, minh bạch, khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 sẽ giải quyết căn cơ những khó khăn, nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS, miền núi.

Theo Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến, trong lúc tình hình đất nước còn khó khăn, ngân sách hạn hẹp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, QH, Chính phủ đã bố trí gần 104.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để đầu tư cho vùng DTTS, miền núi. “Đây là một sự quan tâm rất đặc biệt của Đảng, QH, Chính phủ đối với đồng bào DTTS, miền núi” - Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Về những chia sẻ của đại biểu về sự đau thương, mất mát của đồng bào miền Trung trong cơn bão, lũ vừa qua, trong đó đồng bào DTTS ở vùng miền núi thiệt hại nặng nề về người và tài sản, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến cho biết, trước những thiệt hai to lớn của đồng bào miền Trung, đặc biệt là đồng bào DTTS, miền núi, Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, toàn xã hội rất quan tâm; cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ngày đêm cứu trợ, giúp đỡ đồng bào, đặc biệt, dân quân, cán bộ, chiến sĩ băng suối, vượt rừng mang hàng cứu trợ đến với đồng bào bị chia cắt. Tình thần ấy thể hiện truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”.

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến cho biết, để ổn định đời sống cho đồng bào lâu dài, Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cân đối lại nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, ưu tiên tăng thêm nguồi lực cho các tỉnh ở vùng bị lũ lụt miền Trung để góp phần giải quyết nhà ở, phục hồi sinh kế để đồng bào sớm ổn định cuộc sống.

Viết Hà

Bình luận

ZALO