Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 02:14 GMT+7

Chiều sâu vành đai biên giới và vị trí cắm biển báo vành đai biên giới

Biên phòng - - Tôi muốn tìm hiểu thông tin về việc xác định chiều sâu vành đai biên giới và vị trí cắm biển báo vành đai biên giới thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đề nghị tòa soạn cho biết, điều này được quy định trong văn bản pháp luật nào? Lý Bá Đề (An Giang)

Vành đai biên giới thuộc địa bàn xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Trọng Hà

- Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND, ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh An Giang về xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh An Giang.

Theo đó, việc xác định chiều sâu vành đai biên giới và vị trí cắm biển báo vành đai biên giới thuộc huyện An Phú được quy định tại khoản 2, Điều 2, Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

a) Vành đai biên giới thuộc xã Phú Hữu, huyện An Phú có giới hạn chiều sâu từ 360m đến 830m tính từ đường biên giới trở vào. Có 3 vị trí cắm biển báo vành đai biên giới.

b) Vành đai biên giới thuộc xã Quốc Thái, huyện An Phú có giới hạn chiều sâu là 500m tính từ đường biên giới trở vào. Có 1 vị trí cắm biển báo vành đai biên giới.

c) Vành đai biên giới thuộc xã Khánh An, huyện An Phú có giới hạn chiều sâu từ 146m đến 520m tính từ đường biên giới trở vào. Có 6 vị trí cắm biển báo vành đai biên giới.

d) Vành đai biên giới thuộc thị trấn Long Bình, huyện An Phú có giới hạn chiều sâu từ 125m đến 400m tính từ đường biên giới trở vào. Có 3 vị trí cắm biển báo vành đai biên giới.

đ) Vành đai biên giới thuộc xã Khánh Bình, huyện An Phú có giới hạn chiều sâu từ 106m đến 319m tính từ đường biên giới trở vào. Có 4 vị trí cắm biển báo vành đai biên giới.

e) Vành đai biên giới thuộc xã Nhơn Hội, huyện An Phú có giới hạn chiều sâu từ 120m đến 800m tính từ đường biên giới trở vào. Có 6 vị trí cắm biển báo vành đai biên giới.

g) Vành đai biên giới thuộc xã Phú Hội, huyện An Phú có giới hạn chiều sâu từ 400m đến 900m tính từ đường biên giới trở vào. Có 10 vị trí cắm biển báo vành đai biên giới.

h) Vành đai biên giới thuộc xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú có giới hạn chiều sâu từ 232m đến 900m tính từ đường biên giới trở vào. Có 7 vị trí cắm biển báo vành đai biên giới.

BBP

Bình luận

ZALO