Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 09/06/2023 01:52 GMT+7

Chiến sĩ quân hàm xanh “miệng nói, tay làm”

Biên phòng -

Đứng chân trên địa bàn biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, những năm qua, cán bộ, đảng viên BĐBP đã luôn nỗ lực giúp đỡ chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới vững mạnh. Đặc biệt, với việc tham gia cấp ủy cấp xã, cấp ủy cấp huyện, tham gia sinh hoạt cùng chi bộ thôn, bản biên giới và phụ trách hộ gia đình, cán bộ, đảng viên BĐBP đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, “miệng nói, tay làm” hướng dẫn, động viên nhân dân phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn an ninh trật tự, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng đến mục tiêu xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nguyễn Bích (thực hiện)

Bình luận

ZALO