Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 31/03/2023 11:22 GMT+7

Chiến dịch Hồ Chí Minh - bản hùng ca bất diệt

Biên phòng - Cách đây 43 năm, với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bắc – Nam sum họp một nhà, đất nước trọn niềm vui.

pdkv_10a
Xe tăng của quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập trưa 30-4-1975. Ảnh: Tư liệu

Nghệ thuật quân sự đỉnh cao thời đại Hồ Chí Minh

Trước khi mở Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã giành được những thắng lợi vang dội với chiến thắng Buôn Ma Thuột và Chiến dịch Tây Nguyên, tiếp đó là Chiến dịch Huế - Đà Nẵng rồi phá tan phòng tuyến Xuân Lộc, tiến tới Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Trong 55 ngày đêm chiến đấu thần tốc với ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta, hơn 1 triệu quân ngụy và cả bộ máy ngụy quyền Sài Gòn bị đập tan. Thắng lợi vĩ đại đó là thành quả tổng hợp của một loạt nhân tố: Đó là sự lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo, độc lập tự chủ; là sức mạnh của  truyền thống 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, là ý chí kiên cường, bất khuất, ý thức làm chủ vận mệnh đất nước của cả dân tộc Việt Nam với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”...

Thắng lợi đó còn là kết quả của nghệ thuật quân sự đỉnh cao: Tạo và chớp thời cơ chiến lược. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: Thời cơ là thời thế, là thời gian, thời điểm có lợi nhất để tấn công đối phương. Người yêu cầu phải biết tạo và nắm thời cơ, tức là phải nắm chắc quy luật vận động, xu thế phát triển của tình hình. Như vậy, thời cơ và chớp thời cơ có vai trò hết sức quan trọng trong mọi cuộc cách mạng, đặc biệt là trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đảng ta đã thể hiện tài nghệ của mình trong tạo và chớp thời cơ và đã nâng lên tầm nghệ thuật chỉ đạo kết thúc cuộc chiến tranh nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử diễn ra đúng thời điểm chín muồi của thời cơ, thế trận và lực lượng. Đó là lúc đế quốc Mỹ đã tan rã ý chí xâm lược, còn bọn ngụy quân, ngụy quyền thì hoang mang dao động, sụp đổ. Đó là sự chín muồi về chuẩn bị tinh thần, ý chí, lực lượng quân sự và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về sử dụng hợp lý và liên tục lực lượng trong toàn bộ chiến dịch.

Thực hiện tư tưởng chỉ đạo chiến lược “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, 5 cánh quân chủ lực hùng mạnh của ta tiến hành tổng tiến công vào Sài Gòn cùng với sự phối hợp chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương và phong trào nổi dậy mạnh mẽ của quần chúng nhân dân. Đúng 11 giờ 30 phút, ngày 30-4-1975, lá cờ cách mạng tung bay trên phủ Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi trọn vẹn, đúng như lời căn dặn của Bác Hồ trước lúc Người đi xa: “Chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn”.

Non sông gấm vóc liền một dải

Kể từ khi Đảng ta ra đời cho đến đại thắng mùa Xuân năm 1975, quân và dân ta đã phải trải qua một cuộc tổng khởi nghĩa và hai cuộc kháng chiến mới hoàn thành được sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước. Điều đó đủ để nói lên rằng, độc lập, tự do cho Tổ quốc, dân chủ cho nhân dân, thu giang sơn gấm vóc về một mối là ý chí sắt đá, là nguyện vọng thiêng liêng cháy bỏng của toàn dân Việt Nam, mà "dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn" cũng quyết tâm đạt cho bằng được. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân ta đã thực hiện được ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhân dân hai miền Nam – Bắc đã sum họp một nhà. Trong cuộc đọ sức giữa ý chí Việt Nam và sức mạnh quân sự Mỹ, mặc dù phải chiến đấu gian khổ, hy sinh, nhưng tinh thần và ý chí của nhân dân Việt Nam quyết tâm giành độc lập dân tộc và thống nhất nước nhà đã toàn thắng. Chiến thắng oanh liệt đó mãi là niềm tự hào của mỗi thế hệ người dân Việt Nam, là động lực tinh thần to lớn để chúng ta kiên định, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã chọn.

nhew_10b
Khối diễu binh BĐBP thành phố Hồ Chí Minh tại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 2015. Ảnh: Đăng Bảy

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 thể hiện ý chí và khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước của nhân dân ta. Chiến thắng vĩ đại đó mãi mãi là bản anh hùng ca ngân vang theo dòng chảy lịch sử; được kết tinh qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đã làm nên một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất. Đại hội lần thứ IV của Đảng đánh giá thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm vóc quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

43 năm sau thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, một đất nước Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội đã thay da đổi thịt, đang vững bước trong đổi mới và hội nhập quốc tế. Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong khu vực và trên trường quốc tế là minh chứng sinh động nhất cho việc Đảng ta không chỉ đề ra một đường lối chính trị đúng đắn, một đường lối đối ngoại phù hợp, mà còn tiếp tục cổ vũ, phát huy và nhân nguồn sức mạnh của ý chí thống nhất và khát vọng hòa bình trong mỗi người dân “con Lạc cháu Hồng” trên mọi lĩnh vực.

Đăng Bảy

Bình luận

ZALO