Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 26/03/2023 06:49 GMT+7

Chiêm ngưỡng những hiện vật lịch sử trong “Ngày Độc lập 2-9”

Biên phòng - Triển lãm chuyên đề “Ngày Độc lập 2-9” đang được diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 25 Tông Đản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2020). Hơn 150 hiện vật, tư liệu, hình ảnh được trưng bày, thể hiện theo hai chủ đề: "Sức mạnh dân tộc" và "Ngày Độc lập 2-9” đã giúp công chúng nhận thức sâu sắc thêm vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc ta.

Triển lãm được trưng bày theo hai chủ đề: "Sức mạnh dân tộc" và "Ngày Độc lập 2-9”.

Trong đó, chủ đề "Sức mạnh dân tộc" giới thiệu đến công chúng những tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu gồm các nghị quyết, chỉ thị, những sưu tập báo chí, truyền đơn, vũ khí, cờ… thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, dưới ngọn cờ Mặt trận Việt Minh, mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, đảng phái, xu hướng chính trị, giai cấp, đã đoàn kết một lòng, tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám thành công.

Triển lãm giúp công chúng hiểu rõ hơn về mốc son lịch sử Cách mạng tháng Tám năm 1945, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giá trị của độc lập, tự do.

Chủ đề "Ngày Độc lập 2-9" giới thiệu những tài liệu, hiện vật, hình ảnh về sự kiện ngày 2-9-1945 và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, gồm hình ảnh, tài liệu, hiện vật về Lễ Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, quốc kỳ, quốc ca, hiến pháp, sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (hay còn gọi là giấy bạc Cụ Hồ), tem thư…

Chuyên đề "Ngày Độc lập 2-9” mở cửa miễn phí, phục vụ khách tham quan từ 18-8 cho đến hết tháng 12-2020, các ngày trong tuần trừ thứ 2.

Chủ đề "Sức mạnh dân tộc" thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Lãnh tụ Hồ Chí Minh, dưới ngọn cờ Mặt trận Việt Minh đã đoàn kết toàn dân tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám thành công.
Một số tờ báo kêu gọi Tổng khởi nghĩa.
Chỉ kim tuyến phụ nữ Hà Nội sử dụng thêu cờ đỏ, sao vàng chuẩn bị cho ngày Tổng khởi nghĩa, năm 1945.
Tiền nhân dân đóng góp để mua sắm vũ khí chuẩn bị Tổng khởi nghĩa năm 1945.
Bộ sưu tập vũ khí được nhân dân Việt Nam sử dụng trong cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, tháng 8- 1945
Chiếc micro Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945.
Bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo, đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2-9-1945.
Đặc biệt, triển lãm giới thiệu đến công chúng hai cuốn sổ tay ghi chép các công việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2-9-1945 đến ngày 17-10-1945.
Chuyên đề trưng bày được tổ chức từ ngày 18-8 đến hết tháng 12-2020.

Thanh Thuận (Thực hiện)

Bình luận

ZALO