Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 02/12/2023 12:00 GMT+7

Chỉ thực hiện chính sách cử tuyển đồng bào dân tộc ở vùng đặc biệt khó khăn

Biên phòng - Chiều 4-5, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; cho ý kiến về các dự án Luật Chăn nuôi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và bế mạc Phiên họp thứ 6.

3scadxrg5m-75612_590188800667645624_a1
 Lực lượng BĐBP đang nỗ lực giúp đồng bào các dân tộc khu vực biên giới phát triển chăn nuôi hộ gia đình. Ảnh: Danh Anh

Cho ý kiến về dự án Luật Chăn nuôi, các thành viên Hội đồng Dân tộc cho rằng ngành chăn nuôi vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi nói riêng còn nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình còn chiếm tỷ lệ cao (60-70%), đây cũng là sinh kế của bà con. Vì thế bên cạnh việc đảm bảo phát triển sản xuất chăn nuôi theo hướng hiện đại, cần đảm bảo sinh kế các hộ chăn nuôi gia đình vùng DTTS, miền núi, đảm bảo sản xuất, thu nhập cho các hộ nông dân. 

Nhiều đại biểu cho rằng, vùng DTTS, miền núi có rất nhiều lợi thế về phát triển chăn nuôi các giống gia súc, gia cầm quý hiếm. Trong khi đó, các nội dung về bảo hộ phương thức chăn nuôi phù hợp với vùng DTTS, phát triển chăn nuôi đáp ứng cơ chế thị trường và biến đổi khí hậu, chính sách hỗ trợ hợp lý để phát triển chăn nuôi vùng đặc biệt khó khăn… chưa được thể chế hóa trong dự thảo Luật Chăn nuôi, vì thế ban soạn thảo cần nghiên cứu, rà soát thêm. 

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và chính sách cử tuyển, Hội đồng Dân tộc khẳng định đây là chính sách lớn, đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm đào tạo đội ngũ trí thức, cán bộ có trình độ cho vùng DTTS, miền núi, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Các ý kiến đề nghị vẫn duy trì chế độ này và sửa đổi Điều 90 Luật Giáo dục theo hướng thu hẹp phạm vi, đối tượng cử tuyển để giải quyết những bất cập của chính sách cử tuyển hiện nay.

Theo đó, chỉ nên cử tuyển đối tượng người học là DTTS rất ít người hoặc DTTS sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn miền núi vùng cao chưa có hoặc có rất ít cán bộ, công chức, viên chức ở vùng đó. Xây dựng lại tiêu chí để nâng cao chất lượng đầu vào cử tuyển, nâng cao chất lượng đào tạo và gắn đào tạo với bố trí việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

gcnu9wyqdj-75612_1824008987879668971_a2
Chương trình “Nâng bước em tới trường” của BĐBP góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực cho vùng biên giới. Ảnh: Danh Anh

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến đề nghị các đại biểu bổ sung số liệu, tình hình địa phương, kiến nghị cụ thể để phát triển vùng DTTS nhằm hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; kết quả thực hiện chính sách dân tộc Quý I năm 2018, đề xuất công tác dân tộc giai đoạn tiếp theo của Ủy ban Dân tộc. Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống, văn hóa, giáo dục… đối với một số DTTS rất ít người ở Nghệ An, Lai Châu và nghiên cứu tổ chức hội thảo xây dựng hợp tác xã trong vùng đồng bào DTTS, miền núi.

Danh Anh

Bình luận

ZALO