Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 18/04/2024 03:25 GMT+7

Chế độ trợ cấp xuất ngũ của hạ sĩ - binh sĩ

Biên phòng - Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 6-4-2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Tiếp đó, Thông tư số 95/2016/TT-BQP ngày 28-6-2016 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, khi hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được hưởng một số trợ cấp như sau:

- Trợ cấp xuất ngũ 1 lần, cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội được trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 1 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ. Từ đủ 1 tháng đến đủ 6 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương cơ sở. Từ trên 6 tháng trở lên đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở.

- Trợ cấp tạo việc làm, bằng 6 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ.

- Trường hợp phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 2 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng; trường hợp nếu xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 1 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

- Được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi 50.000 đồng/người.

- Được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú theo quy định hoặc cấp tiền tàu, xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú.

- Ngoài ra, được Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng thanh toán trợ cấp 1 lần khi xuất ngũ, mức trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở cho 1 năm (đủ 12 tháng) phục vụ trong Quân đội. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Từ đủ 1 tháng đến đủ 6 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương cơ sở. Từ trên 6 tháng đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở.

BP

Bình luận

ZALO