Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/10/2023 03:45 GMT+7

Chế độ nghỉ hưu trước hạn tuổi đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Biên phòng - Theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23-2-2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan hi sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng. Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11-11-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng như sau:

1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có) theo quy định hiện hành.

2. Trợ cấp một lần

a) Đối tượng được hưởng trợ cấp một lần:

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị theo quy định mà quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng.

b) Chế độ trợ cấp một lần gồm:

- Được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân (5 năm cuối trước khi nghỉ hưu) cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

- Được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương bình quân (5 năm cuối trước khi nghỉ hưu) cho 20 năm đầu công tác. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương.

3. Hỗ trợ đơn vị tổ chức chia tay sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu: 50.000 đồng người.

BP

Bình luận

ZALO