Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 01/03/2024 03:06 GMT+7

Chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội

Biên phòng - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 138/2020/TT-BQP ngày 10-11-2020 (gọi tắt là Thông tư 138) “Quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong QĐND Việt Nam”. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25-12-2020 và thay thế Thông tư số 104/2014/TT-BQP ngày 13-8-2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn về chế độ, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong QĐND Việt Nam.

Thông tư 138 quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn trang bị, vật tư, sách, báo, tạp chí, hoạt động của các thiết chế văn hóa phục vụ công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam. Thông tư nêu rõ, công tác bảo đảm chế độ, định mức, tiêu chuẩn văn hóa, tinh thần phải được cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, được quản lý chặt chẽ theo đúng chế độ quản lý tài sản, tài chính hiện hành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Việc bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần cho các đối tượng theo đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã quy định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

So với Thông tư số 104/2014/TT-BQP, Thông tư 138 bao quát đầy đủ hơn đối tượng được bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần; thành phần bảo đảm đa dạng hơn; chế độ, định mức, tiêu chuẩn bảo đảm phong phú hơn, phù hợp hơn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức quốc phòng, người lao động trong toàn quân những năm tới. Một số điểm mới như: Tăng tiêu chuẩn trang bị, vật tư công tác Đảng, công tác chính trị; tăng tiêu chuẩn, chế độ hoạt động văn hóa, văn nghệ; bổ sung các thiết chế văn hóa phù hợp với nhu cầu hoạt động văn hóa, tinh thần của bộ đội, bao gồm: Nhà văn hóa; phòng Hồ Chí Minh; phòng sinh hoạt chung; thư viện, phòng đọc; nhà truyền thống, phòng truyền thống; bảo tàng; đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp...

B.P

Bình luận

ZALO