Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 06:23 GMT+7

Chế độ cho quân nhân khi vợ sinh con

Biên phòng - Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, nếu lao động nam là quân nhân đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khi vợ sinh con sẽ được nghỉ hưởng chế độ chăm sóc vợ sinh; kể cả trường hợp con chết sau khi sinh.

Thời gian quân nhân được nghỉ khi vợ sinh con như sau: Được nghỉ 5 ngày làm việc nếu vợ sinh thường; 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Mức hưởng trong thời gian nghỉ chăm vợ sinh được căn cứ khoản 1, Điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể như sau: Mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6, Điều 34, Điều 37, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng 1 ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2, Điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày. Theo đó, mức hưởng trong trường hợp này được xác định như sau: 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản/24 ngày x 7 ngày.

BP

Bình luận

ZALO