Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/10/2023 05:57 GMT+7

Chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

Biên phòng - Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 8-7-2020 của Chính phủ quy định phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên; quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên như sau: 

- Phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên: Mức 160.000 đồng/tháng đối với sĩ quan dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên. Mức 320.000 đồng/năm đối với quân nhân chuyên nghiệp dự bị; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên.

- Phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên: Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ cấp tiểu đội và tương đương trở lên được hưởng phụ cấp như sau: Mức 480.000 đồng/quý đối với Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng và tương đương. Mức 560.000 đồng/quý đối với Trung đội trưởng và tương đương. Mức 640.000 đồng/quý đối với Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội và tương đương. Mức 720.000 đồng/quý đối với Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội và tương đương. Mức 800.000 đồng/quý đối với Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó tiểu đoàn và tương đương. Mức 880.000 đồng/quý đối với Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn và tương đương. Mức 960.000 đồng/quý đối với Phó Trung đoàn trưởng, Phó Chính ủy trung đoàn và tương đương. Mức 1.040.000 đồng/quý đối với Trung đoàn trưởng, Chính ủy trung đoàn và tương đương.

B.P

Bình luận

ZALO