Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 06:37 GMT+7

Chế độ, chính sách được hưởng khi xuất ngũ ra sao và chi phí đền bù đào tạo như thế nào?

Biên phòng - Tôi nhập ngũ tháng 9-2011, tháng 7-2016 tốt nghiệp ra trường được phong quân hàm Thiếu úy và được chuyển công tác về đơn vị. Tính đến nay, tôi công tác ở đơn vị được 4 năm 7 tháng. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn tôi muốn xin xuất ngũ. Vậy xin hỏi, để xuất ngũ tôi phải làm những thủ tục gì. Chế độ, chính sách được hưởng khi xuất ngũ ra sao và chi phí đền bù đào tạo như thế nào.

Trả lời

Nội dung câu hỏi của đồng chí, Cục Chính sách xin trả lời như sau:

1. Về chế độ, chính sách đối với sĩ quan phục viên

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng thì sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ theo chế độ phục viên được hưởng các quyền lợi như sau:

- Được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ (nay là lương cơ sở); được ưu tiên học nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác;

- Được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương;

- Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Về bồi thường chi phí đào tạo

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2020/TT-BQP ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng thì một trong những trường hợp phải đền bù chi phí đào tạo là quân nhân được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách nhà nước, đã tốt nghiệp nhưng không nhận nhiệm vụ hoặc bỏ việc khi chưa đủ thời gian công tác đến 5 năm đối với những đối tượng được đào tạo dưới 5 năm và đến 7 năm đối với những đối tượng được đào tạo từ 5 năm trở lên tính từ khi tốt nghiệp.

3. Về thủ tục; tổ chức thực hiện

Đề nghị đồng chí trực tiếp báo cáo với Thủ trưởng đơn vị và cơ quan chức năng của đơn vị (cán bộ, chính sách) để được hướng dẫn.

Phòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách.

Bình luận

ZALO