Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 15/05/2021 06:13 GMT+7

Chất lượng môi trường tại một số nơi đã vượt ngưỡng cho phép

Biên phòng - Đó là khẳng định tại Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) do đồng chí Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày ngày 26-5.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trình bày Tờ trình dự án Luật BVMT (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) hiện hành đã đưa ra nhiều chính sách, cách tiếp cận đổi mới, từng bước đưa phương thức quản lý, giải quyết các vấn đề về môi trường từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, những vấn đề và thách thức mới phát sinh từ thực tiễn cuộc sống đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sửa đổi Luật BVMT.

Luật BVMT hiện hành chưa tiếp cận và cập nhật kịp với những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn; cách thức quản lý còn mang nặng tính mệnh lệnh hành chính, chủ yếu dựa vào quy trình, thủ tục, chưa chú trọng quản lý theo mục tiêu và kết quả về BVMT; một số quy định mới chỉ ở mức khung, chưa quy định chi tiết nên chưa bảo đảm các yếu tố thực thi; nhiều nội dung về BVMT còn phân tán tại các luật khác nhau. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy việc quản lý môi trường phải gắn với kết quả, mục tiêu cuối cùng về BVMT, gắn trách nhiệm tuân thủ của doanh nghiệp kèm theo chế tài xử lý nghiêm khắc. Bên cạnh đó, vấn đề môi trường không có ranh giới cụ thể nên cần phải được tiếp cận một cách tổng thể, có hệ thống.

“Môi trường nước ta đang diễn biến ngày càng phức tạp, chất lượng môi trường tại một số nơi đã vượt ngưỡng cho phép, không còn khả năng tiếp nhận chất thải. Đã xuất hiện những sự cố môi trường lớn, đặc biệt là sự cố môi trường do Formosa gây ra, đòi hỏi phải nhanh chóng thay đổi phương thức quản lý, kiểm soát về môi trường đối với các dự án đầu tư lớn, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Bên cạnh đó, sự bùng phát dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 hiện nay đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề BVMT. Ngoài ra, Việt Nam có nhiều cam kết quốc tế có liên quan đến BVMT (Hiệp định CPTPP, EVFTA...) đặt ra yêu cầu cần sớm được thể chế hóa để tạo hành lang pháp lý triển khai thực hiện. Nên việc BVMT bền vững, cần hình thành đạo luật về BVMT một cách tổng thể, toàn diện, đồng bộ và bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho hay.

Dự án Luật BVMT (sửa đổi) bổ sung toàn diện các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động BVMT. Ảnh: Viết Hà

Thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đồng tình với Tờ trình của Chính phủ, nhất là sự cần thiết sửa đổi Luật BVMT hiện hành khi một số cơ chế, chính sách BVMT chưa theo kịp với cơ chế kinh tế thị trường; nhiều nội dung BVMT được quy định trong nhiều luật khác nhau, dẫn đến sự chồng chéo; nội dung, trách nhiệm, phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về BVMT chưa thực sự hợp lý, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về BVMT. Đồng thời, việc tiếp cận, ứng xử với môi trường theo xu thế mới, khoa học hơn có ý nghĩa quan trọng khi nước ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức ngày càng lớn về cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Vì vậy, dự án Luật đã sửa đổi, bổ sung toàn diện các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động; trách nhiệm quản lý Nhà nước về BVMT, góp phần BVMT bền vững, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu…

Viết Hà

Bình luận

ZALO