Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 06/08/2021 04:35 GMT+7

“Chất chính trị” của công nhân - vấn đề không thể coi nhẹ

Biên phòng - Khi nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế thì đội ngũ công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp ngày càng tăng lên nhanh chóng, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu lao động quốc gia. Đây là lực lượng lao động to lớn, quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Mặt khác, Đảng Cộng sản Việt Nam, trước hết là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân - giai cấp cách mạng triệt để và tiến bộ nhất - thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cuộc cách mạng XHCN ở Việt Nam với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” nên đòi hỏi tất yếu phải khẳng định và tăng cường vai trò, bản chất cách mạng của giai cấp công nhân trong Đảng.

v2c1_5a
 Nâng cao bản lĩnh chính trị cho công nhân, người lao động hiện nay là vấn đề cốt lõi cần được quan tâm để xây dựng đội ngũ người lao động ưu tú, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thái Vĩnh

Trong một xã hội công nghiệp và phát triển thì đội ngũ công nhân phải là những thành phần ưu tú trong xã hội. Sự ưu tú đó thể hiện ở trình độ nhận thức, tính kỷ luật và tác phong lao động mà chúng ta thường nói là “tác phong công nghiệp”; đó là tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả, tính kỷ luật lao động, tính chuyên nghiệp và đổi mới, sáng tạo. Để có được những phẩm chất đó, người công nhân cần phải được đào tạo không chỉ về chuyên môn, tay nghề, mà còn phải được giáo dục, rèn luyện ý thức, ý chí và đặc biệt là nền tảng nhận thức.

“Chất chính trị” trong mỗi người công nhân phải là sự tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó đầu tiên và quan trọng nhất đó là lòng yêu nước, yêu chế độ, ý thức trách nhiệm công dân, kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật; bên cạnh đó là sự tích cực tham gia vào các hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội và cộng đồng. Điều đó tất nhiên không phải tự dưng có được mà cần phải có sự học tập, rèn luyện, trau dồi của bản thân, đồng thời với sự giáo dục, bồi dưỡng của các tổ chức của người lao động như công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và của các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, trong những năm qua, đội ngũ công nhân ngày càng tăng về số lượng, nhưng “chất chính trị” của đội ngũ này còn rất hạn chế như ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ  12 vừa qua đã chỉ rõ. Có thể thấy, một tỷ lệ không nhỏ đội ngũ công nhân, viên chức hiện nay không quan tâm đến các vấn đề chính trị, xã hội của đất nước; hạn chế kiến thức về chính trị, xã hội, pháp luật; “có biểu hiện phai nhạt về chính trị, chỉ lo nhiều đến vấn đề lợi ích kinh tế, đời sống cụ thể trước mắt, ít quan tâm cơ bản lâu dài mang tính chiến lược”. Chính vì hạn chế “chất chính trị” nên kéo theo cũng hạn chế tính tiên phong và bản chất cách mạng của đội ngũ này.

Thực tế cho thấy, nhiều công nhân, người lao động không quan tâm tham gia vào các phong trào cách mạng của đất nước, của xã hội, doanh nghiệp, nơi cư trú; nền tảng nhận thức thấp; có tư tưởng và hành vi tiêu cực, thậm chí vi phạm pháp luật. Đặc biệt, nhiều công nhân, người lao động mơ hồ, mất cảnh giác dẫn đến a dua theo các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; một số bị các thế lực xấu, thù địch tác động, lôi kéo, kích động đã có những việc làm sai trái, gây mất ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội nơi cư trú.

Hẳn nhiều người vẫn không quên sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, đã có hàng vạn công nhân ở một số khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Áng... do mơ hồ thiếu hiểu biết, bị các phần tử phản động, thù địch lôi kéo, kích động đã tham gia biểu tình, đập phá, cướp bóc, hủy hoại tài sản của hàng ngàn doanh nghiệp gây tổn thất rất lớn về của cải, vật chất; hàng chục vạn công nhân phải mất việc làm tạm thời; ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của chính họ và môi trường đầu tư của Việt Nam; đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và hơn một nghìn công nhân trực tiếp thực hiện các hành vi phạm tội nghiêm trọng phải bị xử lý trước pháp luật. Mới đây, do thiếu hiểu biết và bị lôi kéo, kích động nhiều công nhân ở một số khu công nghiệp cũng tham gia biểu tình phản đối dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và dự án Luật An ninh mạng không chỉ gây ra những thiệt hại cho các doanh nghiệp, cho đời sống, việc làm của chính họ, mà còn gây ra những phức tạp về tình hình an ninh, trật tự của đất nước.

Những vấn đề nêu trên một phần là do những bức xúc về cường độ lao động, việc làm, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của công nhân còn nhiều khó khăn, hạn chế; đồng thời, chưa phát huy được vai trò của cơ quan, tổ chức đại diện cho công nhân, người lao động trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng cũng như đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần. Đây cũng chính là “khoảng trống” đã hạn chế “chất chính trị” của đội ngũ công nhân, người lao động, đồng thời là “mảnh đất” để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng lôi kéo, kích động làm mất ổn định chính trị, xã hội của đất nước. Chính vì vậy, việc nâng cao “chất chính trị” cho đội ngũ công nhân, người lao động hiện nay và trong những năm tiếp theo là vấn đề cấp bách không thể coi nhẹ.

Muốn xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động thực sự là thành phần ưu tú trong xã hội thì các tổ chức công đoàn, các cơ quan chức năng cần chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định cho công nhân, viên chức, người lao động. Tập trung tuyên truyền, giáo dục cho công nhân, người lao động nhận thức sâu sắc hơn nữa về tính tiên phong của giai cấp công nhân, về Đảng, về tổ chức Công đoàn, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Như đồng chí Tổng Bí thư đã nói: “Ngày nay, thước đo lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc của công nhân, người lao động chính là không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, ý thức, tác phong công việc, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp... để thích ứng với điều kiện lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, quyết tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu”.

Để tăng cường sức đề kháng trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự tuyên truyền xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị giai cấp công nhân, người lao động tuyệt đối không để lòng yêu nước chân chính của mình bị kích động, lôi kéo biểu tình, tụ tập gây rối, làm mất an ninh trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Các cấp công đoàn cần phải thường xuyên chăm lo lợi ích của đoàn viên, thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Chúng ta chỉ có thể xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động ưu tú góp phần tích cực, quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước một khi đội ngũ này có một nền tảng chính trị vững chắc.

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn

Bình luận

ZALO