Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 13/04/2024 05:27 GMT+7

Chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Biên phòng - Ngày 28-10, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018-2021 và kí kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị, hai cơ quan đã  thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp rà soát, đánh giá các chính sách phát triển GD&ĐT vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), từ đó làm cơ sở xây dựng các chính sách phù hợp với điều kiện thực tế trong tình hình mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu với chủ đề “Đường đến ước mơ” năm 2020. Ảnh: Mai Hoàng

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2018-2021, Chương trình phối hợp công tác giữa UBDT và Bộ GD&ĐT đã đạt được nhiều kết quả, từ việc chỉ đạo thực hiện các chính sách dân tộc liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT đến phối hợp về công tác thống kê, thông tin, tuyên truyền chính sách dân tộc, công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách phát triển giáo dục vùng DTTS&MN.

Trong đó, tiêu biểu là, UBDT và Bộ GD&DT đã tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các chính sách phù hợp với điều kiện thực tế trong tình hình mới ở vùng DTTS. Đồng thời, hai đơn vị đã phối hợp rà soát, đánh giá các chính sách GD&ĐT vùng DTTS như: Việc áp dụng phân định vùng DTTS&MN theo trình độ phát triển, phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao trong xây dựng chính sách GD&ĐT; chính sách cho người dạy, người học; chính sách cử tuyển, các chính sách phát triển giáo dục vùng DTTS&MN. Trên cơ sở đó, phát hiện những vấn đề bất cập, đề xuất xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển giáo dục vùng DTTS&MN.

Từ năm 2018 đến nay, UBDT và Bộ GD&ĐT đã phối hợp xây dựng và sửa đổi 2 luật và 7 nghị định; xây dựng báo cáo và các văn bản giải quyết khó khăn, vướng mắc về tổ chức thực hiện các chính sách giáo dục ở vùng DTTS&MN. UBDT đã triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”.

Kết quả, có 1.459 học viên đã hoàn thành các nội dung, yêu cầu của khóa tập huấn và đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc; tổ chức 115 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc tại 40 tỉnh, thành phố... Từ năm 2019 đến nay, UBDT và Bộ GD&ĐT đã tích cực phối hợp xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; rà soát, tích hợp các chính sách phát triển giáo dục dân tộc vào Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

Bên cạnh đó, một trong những hoạt động hiệu quả mà hai đơn vị phối hợp thực hiện trong thời gian qua là tổ chức Lễ tuyên dương học sinh DTTS tiêu biểu xuất sắc hàng năm nhằm tôn vinh những tấm gương con em các DTTS đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Cụ thể, từ năm 2018 đến năm 2020, đã có 431 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương.

Đây là sự kiện chính trị-xã hội có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam, biểu dương, động viên các em học sinh, sinh viên là người DTTS đã khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập, rèn luyện và đạt thành tích cao. Qua đó, khuyến khích phong trào thi đua học tập của học sinh DTTS trên cả nước.

Cùng với đó, năm 2019 và 2020, Bộ GD&ĐT, UBDT, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long đã phối hợp tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” nhằm tuyên dương giáo viên là người DTTS/dạy ở vùng DTTS. Cụ thể, năm 2019, có 63 thầy giáo, cô giáo được tuyên dương là những người đang trực tiếp giảng dạy cho các học sinh là người DTTS tại các lớp học thuộc các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

Năm 2020, có 63 thầy giáo, cô giáo được tuyên dương là người DTTS, đang trực tiếp dạy học cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn. Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2021 đã chọn ra 50 gương giáo viên tiêu biểu xuất sắc để tuyên dương.

Những thành tựu đã đạt được nêu trên sẽ đặt nền móng vững chắc cho hoạt động phối hợp giai đoạn 2021-2025 của UBDT và Bộ GD&DT. Hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; tăng cường phối hợp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ vùng DTTS&MN; phối hợp chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc dạy học tiếng nói, chữ viết DTTS trong trường phổ thông và dạy học tiếng DTTS đối với cán bộ công chức, viên chức công tác tại vùng DTTS.

Đồng thời, phối hợp trong việc nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, điều chỉnh chính sách dân tộc trong lĩnh vực GD&ĐT vùng DTTS&MN, từ đó đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025; tăng cường phối hợp về công tác thi đua, khen thưởng, thông tin, tuyên truyền nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước...

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đánh giá cao sự phối hợp của Bộ GD&ĐT trong giai đoạn 2018-2021, đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần phát triển vùng DTTS&MN, đặc biệt là phát triển về giáo dục. Nhờ đó, diện mạo vùng DTTS&MN không ngừng khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS tiếp tục được cải thiện và nâng cao; tỷ lệ hộ đói nghèo giảm rõ rệt. Hệ thống công trình hạ tầng được tăng cường. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội vùng DTTS&MN có chuyển biến tích cực; giá trị văn hóa dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát huy, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa các dân tộc, các vùng trong cả nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cũng bày tỏ mong muốn, trong giai đoạn tiếp theo, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBDT triển khai hiệu quả các nội dung trong Chương trình phối hợp công tác; trong đó, chú trọng đẩy mạnh phối hợp thực hiện Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu hằng năm và các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia.

Còn theo đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, công tác phối hợp giữa Bộ GD&ĐT với UBDT đã đạt được nhiều kết quả tích cực cả về quy mô, tính chất và chiều sâu. Mảng GD&ĐT luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, các chính sách đã góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS&MN...

Tuấn Khang

Bình luận

ZALO