Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 02/03/2024 11:13 GMT+7

Cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân

Biên phòng - Hơn 61 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng, được nhân dân hết lòng tin yêu, đùm bọc và giúp đỡ, lực lượng BĐBP đã trưởng thành về mọi mặt, lập nhiều chiến công hiển hách, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Chính lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, sự gắn bó mật thiết với nhân dân là bản chất, cội nguồn sức mạnh để lực lượng BĐBP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Lực lượng BĐBP luôn là chỗ dựa tin cậy của đồng bào các dân tộc trên các tuyến biên giới. Ảnh: Đức Duẩn

Ngay từ khi mới ra đời, BĐBP đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu kinh tế, xã hội, đồng thời, triển khai nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Lớp lớp cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã có mặt nơi vùng cao, biên giới, hải đảo xa xôi, lập đồn, dựng trạm, bám đất, bám dân, xây dựng cơ sở chính trị, chính quyền cách mạng, vận động, giúp đỡ đồng bào thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, dựng nên “lũy thép biên cương”.

Trong thời kỳ đổi mới, BÐBP luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. BĐBP đã chủ động, nhạy bén, làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu xử lý, giải quyết có hiệu quả các tình huống ở biên giới, không để bị động, bất ngờ. Đề xuất việc hoạch định, xây dựng, hoàn thiện đường lối, hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia cả trước mắt và lâu dài.

Trên cơ sở tổng kết hoạt động thực tiễn xây dựng và bảo vệ biên giới, thấm nhuần quan điểm “Biên phòng toàn dân” của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tham mưu và kiến nghị với Chính phủ ban hành Quyết định số 16/QĐ-HĐBT về tổ chức Ngày Biên phòng hằng năm, bắt đầu từ ngày 3-3-1989 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, động viên, giáo dục nhân dân và các tầng lớp xã hội hướng về biên giới, giúp đỡ nhân dân biên giới xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Xác định, xây dựng, củng cố đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội cho đồng bào nơi biên giới chính là xây dựng tiềm lực để bảo vệ biên cương, BĐBP đã triển khai nhiều chương trình, mô hình phát triển kinh tế - xã hội, như: “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới", "Nâng bước em tới trường", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Con nuôi đồn Biên phòng"..., góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào ở khu vực biên giới, củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc ở khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong BĐBP đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới vững mạnh, phát huy vai trò của cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, xã biên giới; cán bộ tăng cường xã, đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản và phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới. BĐBP đã tổ chức có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Qua đó, đã thành lập 1.587 tổ tự quản trên biên giới, 39.724 hộ gia đình và 60.493 cá nhân đăng ký tham gia tự quản 4.215km đường biên giới, 3.141 mốc quốc giới, 78 công trình biên giới; 3.219 tổ tàu thuyền an toàn; 14.822 tổ tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Để bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân khu vực biên giới, biển đảo, BĐBP đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các đối tượng vi phạm pháp luật trên biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Nhân dân đã tham gia hàng trăm cuộc đấu tranh chính trị với các loại tội phạm, cung cấp tin tức, phát hiện nhiều tổ chức phản động đang manh nha chống đối; phòng, chống di dời cột mốc biên giới; chống xâm canh, xâm cư; chống phong tỏa vùng biển chủ quyền, cùng các loại tội phạm buôn bán ma túy, mua bán phụ nữ, trẻ em...

Đặc biệt, trong “cuộc chiến” với dịch Covid-19, lực lượng BĐBP đã có rất nhiều đóng góp cùng cả nước vượt qua dịch bệnh. Đến nay, mặc dù trong địa bàn nội địa, đời sống của nhân dân đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng ở biên giới, lực lượng BĐBP vẫn đang duy trì lực lượng thường trực, phối hợp với các lực lượng y tế, công an, hải quan... tổ chức kiểm soát người nhập cảnh để phòng ngừa dịch Covid-19 tái xâm nhập. Trên toàn tuyến biên giới, BĐBP đang duy trì hơn 1.600 tổ, chốt với hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ thường trực chống dịch Covid-19.

Có thể thấy, trong mọi hoàn cảnh, BĐBP luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. BĐBP thực sự đã trở thành cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân. Trong chặng đường hơn 61 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân, lực lượng BĐBP đã được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, không ngừng trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Linh Đan

Bình luận

ZALO