Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 01:15 GMT+7

Cao Bằng: Tình trạng tảo hôn có xu hướng giảm

Biên phòng - Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh phát sinh 21 cặp tảo hôn, giảm 26 cặp so với cùng kỳ năm 2022.

Tảo hôn tước đi nhiều cơ hội học tập và phát triển thể chất của đồng bào dân tộc thiểu số ở Cao Bằng. Ảnh: Bích Nguyên

Thực hiện Tiểu dự án 2, thuộc Dự án 9 (Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn), trong 6 tháng năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với các địa phương, trường học tổ chức thành công 5/5 Hội thi “Rung chuông vàng” tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở: Hạ Lang, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Thạch An, Bảo Lâm.

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã ban hành quyết định phê duyệt dự toán lắp đặt 18 pa nô tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; xây dựng kế hoạch triển khai in tờ rơi tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025", Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng thường xuyên chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động, phát hiện kịp thời các đối tượng có nguy cơ tạo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nhằm hạn chế tình trạng tạo hôn, kết hôn cận huyết thống.

Đồng thời, chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác xây dựng các mô 7 hình điểm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Thông qua công tác tuyên truyền, người dân nhận thức rõ hơn về những hệ lụy của tình trạng tảo hôn dẫn tới thay đổi hành vi. Số vụ tảo hôn trong 6 tháng đầu năm 2023 là 21 cặp, giảm hơn một nửa so với 47 cặp trong 6 tháng đầu năm năm 2022.

Để giữ vững kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới bằng nhiều hình thức phù hợp với ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán của từng địa phương nhằm chuyển biến nhận thức và hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động, phát hiện kịp thời các đối tượng có nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nhằm hạn chế tình trạng tạo hôn, kết hôn cận huyết thống trên địa bàn tỉnh.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO