Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 15/06/2021 04:24 GMT+7

Cao Bằng tiếp tục tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Biên phòng - Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” theo Quyết định số 498/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Cao Bằng đang đẩy mạnh thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số nhằm nâng cao chất lượng dân số. Ảnh: Bích Nguyên

Việc thực hiện đề án nhằm nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, Dân số - kế hoạch hóa gia đình, Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới…, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thay đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo kế hoạch, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng sẽ tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh bằng hình thức trực tiếp tới người dân về Luật Hôn nhân và Gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới,…

Tại các xã còn xảy ra tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, công tác tuyên truyền sẽ được tổ chức bằng nhiều hình thức, như: tuyên truyền, vận động thông qua hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật; qua các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí tại cộng đồng, lưu động tại thôn bản và tại gia đình, cá nhân có nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Đồng thời, lồng ghép hoạt đông tuyên truyền với các hoạt động giao lưu văn hóa, lễ hội, hoạt động hòa giải tại cộng đồng, các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của chính quyền, đoàn thể.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền còn được thể hiện qua các hoạt động ngoại khóa, sân khấu hóa trong trường học, hoạt động của các câu lạc bộ, các tổ, nhóm.

Các cuộc tuyên truyền được tổ chức từ các xóm, xã, trường học và có trên 80% người dân trong độ tuổi từ 12 đến 60 tuổi được nghe ít nhất 1 lần trong năm trên địa bàn toàn tỉnh.

Một kênh tuyên truyền khác cũng được sử dụng là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng qua việc xây dựng phóng sự, chuyên đề về hậu quả của tệ nạn tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng cho biết sẽ tổ chức các hội nghị tập huấn để triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai các hoạt động duy trì mô hình điểm tại các huyện và nhân rộng các mô hình tuyên truyền đã có hiệu quả; củng cố, thành lập các câu lạc bộ tiền hôn nhân (có từ 10 đến 35 thành viên là thanh niên tham gia sinh hoạt). Nội dung sinh hoạt bao gồm: Tư vấn về Luật Hôn nhân và Gia đình; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đề nghị các địa phương trong tỉnh tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung của đề án vào quy ước, hương ước của các xóm, bản, tổ dân phố; tổ chức ký giao ước xóm, bản văn hóa, gia đình văn hóa không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO