Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 01:45 GMT+7

Cao Bằng giải ngân vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 26%

Biên phòng - Vừa qua, Phó ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng Nông Quốc Khôi vừa ký báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tuổi trẻ Cao Bằng tích cực tham gia lao động làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Trần Đức

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Cao Bằng giải ngân được 592.932 triệu đồng trên tổng số 2.324.824, đạt 26% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2023. Trong đó, vốn đầu tư, giải ngân 478.134 triệu đồng/1.172.552 triệu đồng, đạt 40,8% kế hoạch; vốn sự nghiệp, giải ngân được 114.798 triệu đồng/1.152.302 triệu đồng, đạt 9,96% kế hoạch.

Trước thực trạng trên, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đề xuất giải pháp, cần tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành có liên quan được giao chủ trì thực hiện dự án, tiểu dự án thuộc chương trình; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác rà soát khó khăn, vướng mắc, tồn tại theo phản ánh từ cấp cơ sở, chủ đầu tư để tham mưu các cấp, các ngành giải quyết, tháo gỡ theo quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kinh phí được giao và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của chương trình đã đề ra.

Trần Đức

Bình luận

ZALO