Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 09:33 GMT+7

Cao Bằng: Đầu tư gần 559 tỷ đồng hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030

Biên phòng - Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành, dự kiến, tổng nhu cầu kinh phí để triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ gần 559 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn được đầu tư, hệ thống các trường mầm non trên địa bàn vùng khó khăn của tỉnh Cao Bằng ngày càng khang trang hơn. Ảnh: Vũ Tiệp

Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030” được thực hiện nhằm tăng cơ hội cho trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng, trên cơ sở phấn đấu bảo đảm các điều kiện về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất trường, lớp học; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng của các địa phương; đồng thời, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị văn hóa cho vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Theo đó, kinh phí dự toán xây dựng phòng học là 160 tỷ 650 triệu đồng; kinh phí xây nhà công vụ cho giáo viên 85 tỷ 950 triệu đồng; kinh phí trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học trên 228 tỷ đồng, kinh phí trang bị bộ đồ chơi ngoài trời trên 80 tỷ đồng, kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ trên 3,3 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí được huy động từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo; lồng ghép từ nguồn vốn của các chương trình, dự án như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 202-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được cấp có thẩm quyền giao trong kế hoạch hằng năm của các địa phương theo phân cấp quản lý hiện hành, nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được giao và giai đoạn 2026-2030 phù hợp khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, nguồn xã hội hóa giáo dục và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Vũ Tiệp

Bình luận

ZALO