Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 06/12/2023 02:06 GMT+7

Cao Bằng: Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2023-2027

Biên phòng - UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành các quyết định về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn các huyện, thị của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2027.

Nhiều thầy mo, thầy cúng được công nhận là người có uy tín của tỉnh Cao Bằng đã có những đóng góp tích cực trong bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Ảnh: Bích Nguyên

Theo Quyết định số 1805/QĐ-UBND, UBND tỉnh Cao Bằng công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Quảng Hòa, giai đoạn 2023-2027 đối với 183 người.

Trong 183 đó có 157 người có uy tín là nam giới, 26 người là nữ giới; 41 người là cán bộ hưu trí, 23 người là trưởng thôn, bản và tương đương, 1 thầy mo, thầy cúng, 5 người là doanh nhân, người sản xuất giỏi; 143 người là đảng viên, còn lại là các thành phần khác.

Theo Quyết định số 1722/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ký công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Bảo Lâm, giai đoạn 2023-2027 đối với 153 người.

Trong số 153 người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Bảo Lâm giai đoạn 2023-2027, có 147 người có uy tín là nam giới, 6 người là nữ giới; 4 người là già làng, 44 người là trưởng thôn và tương đương, 4 thầy mo, thầy cúng; 119 ngươi là đảng viên, còn lại là các thành phần khác.

Quyết định số 1791/QĐ-UBND, UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng DTTS huyện Nguyên Bình giai đoạn 2023-2027 gồm có 119 người.

Theo Quyết định số 1777/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Bảo Lạc giai đoạn 2023-2027 có 146 người có uy tín.

Theo Quyết định 1723/QĐ-UBND, UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hà Quảng gồm có 195 người, trong đó có 9 già làng, 59 trưởng thôn, trưởng bản và tương đương, 2 chức sắc tôn giáo. Trong số 195 người có uy tín của huyện Hà Quảng có 158 người là đảng viên.

Theo Quyết định số 1687/QĐ-UBND, UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt huyện Hạ Lang có 97 người có uy tín.

Tại các quyết định, UBND tỉnh Cao Bằng giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân là người có uy tín chịu trách nhiệm thi hành.

Theo thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng, trong những năm qua, người có uy tín không chỉ gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, mà còn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện tuyên tuyền, vận động đồng bào ở khu dân cư xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục…

Tại khu vực biên giới, người có uy tín trực tiếp tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản, đồng thời còn vận động con cháu, bà con trong thôn tự quản đường biên, cột mốc, góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Người có uy tín cũng là hạt nhân tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO