Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 25/11/2020 04:09 GMT+7

Cảnh giác với thủ đoạn “bẻ cong sự thật” về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Biên phòng - Tìm mọi cách thực hiện “Diễn biến hòa bình”, trong đó ra sức kêu gào, đòi xóa bỏ nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) mà Việt Nam đang áp dụng thành công, đã trở thành “mục tiêu lớn” của các thế lực thù địch, phản động cùng các “nhà dân chủ” thời gian qua. Bất chấp những thành tựu mà nước ta có được sau hơn 30 năm đổi mới - minh chứng đầy sức thuyết phục về tính đúng đắn của đường lối phát triển KTTT định hướng XHCN, chúng đang cố sức “bẻ cong sự thật”. Tuy nhiên, những thủ đoạn của chúng, dù thâm hiểm đến đâu cũng không thể đánh lừa được ai.

31az_16a
Nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam đã tạo ra một thị trường không chỉ phong phú về nguồn hàng mà giá cả cũng tương đối ổn định. Ảnh:  Đ.H

Đánh tráo khái niệm

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã ban hành ba Nghị quyết: “Hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN”, “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”, “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền KTTT định hướng XHCN”. Đây là sự kiện quan trọng, bởi, tại các Nghị quyết này, Đảng ta đã bổ sung, phát triển nhiều nội dung mới, quan trọng về tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN. Theo đó, định nghĩa về “KTTT định hướng XHCN” ở nước ta được thống nhất “là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của KTTT, đồng thời bảo đảm định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, là nền KTTT hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ngay sau khi các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII ra đời, các thế lực thù địch, phản động, các “nhà dân chủ” lập tức coi đây là cơ hội để tăng cường sự chống phá bằng mọi hình thức. Lợi dụng quyền tự do dân chủ, chúng tung lên các trang mạng xã hội hàng loạt bài viết phê phán quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về KTTT định hướng XHCN. Bằng thủ đoạn “lập lờ đánh lận con đen”, chúng cố công biện giải rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi đưa ra khái niệm “KTTT định hướng XHCN”, chưa bao giờ có thể định nghĩa được nó mà không ẩn chứa sự mâu thuẫn bên trong. Thậm chí, một số kẻ còn lớn tiếng khẳng định, KTTT mang giá trị phổ quát của nhân loại, không cần thiết phải thêm “cái đuôi” XHCN hoặc KTTT định hướng XHCN chưa có tiền lệ trong lịch sử, nếu áp dụng sẽ tạo ra những lực cản kìm hãm sự phát triển của Việt Nam, tạo ra cản trở cho sản xuất, năng suất lao động, khả năng sáng tạo…

Điều đáng chú ý, để đạt được mục đích đen tối là làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ta, các thế lực thù địch, phản động, các “nhà dân chủ” đã dùng nhiều thủ đoạn nhằm tung “hỏa mù”, lợi dụng một số hạn chế về quản lý kinh tế đang diễn ra để gán ghép những thông tin khó kiểm chứng, làm cho người đọc, khó phân biệt thật hay giả. Chúng vẽ ra những chuyện gây “sốc” như khả năng thực tế về cạnh tranh quốc tế suy yếu, tăng trưởng chậm và bất ổn kinh tế vĩ mô mà nền kinh tế Việt Nam đang phải hứng chịu do KTTT định hướng XHCN mang lại. Hay chính KTTT định hướng XHCN sẽ “thải” hệ quả là cỗ máy tăng trưởng kinh tế bị trục trặc, nguồn lực xã hội bị sử dụng kém hiệu quả, tạo ra những thua lỗ, nợ nần. Ngoài ra, KTTT với nền tảng “lệch lạc”, “méo mó” sẽ khiến cho nền kinh tế trở nên kém cạnh tranh, khu vực tư nhân thì bị chèn ép, không lớn lên được. Tất cả những yếu tố này còn gây ra nhiều hệ lụy khác như tham nhũng, lãng phí, đầu tư công tràn lan và kém hiệu quả, đến các vấn đề nợ xấu… Những luận điệu này không chỉ là sự đánh tráo khái niệm, mà còn chứa đầy sự ác ý, thâm hiểm nhằm phủ nhận đường lối, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là đối với chủ trương phát triển KTTT định hướng XHCN vốn đã được chứng minh hiệu quả trên thực tế.

Sự thật là chân lý

Đường lối phát triển KTTT định hướng XHCN do Đảng ta khởi xướng ở Đại hội VI đã đánh dấu bước ngoặt căn bản trong tư duy về chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Từ đó đến nay, nhận thức của Đảng ta về KTTT định hướng XHCN ngày càng được bổ sung, phát triển phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khẳng định rõ đường lối KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam kế thừa có chọn lọc những thành tựu phát triển KTTT của nhân loại, kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn hơn 30 năm đổi mới, có hệ thống pháp luật, các thiết chế, cơ chế, chính sách và các yếu tố thị trường, các loại thị trường đầy đủ, đồng bộ, vận hành thông suốt, gắn kết chặt chẽ với thị trường và các nền kinh tế trên thế giới, vai trò, chức năng của Nhà nước và thị trường được xác định và thực hiện phù hợp với thông lệ, nguyên tắc, chuẩn mực phổ biến của thế giới đương đại. Và trên thực tế, KTTT định hướng XHCN kể từ khi được áp dụng trên thực tế cho đến nay, đã tạo động lực mạnh mẽ đưa nền kinh tế của Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn. Nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế, nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt, đẩy nhanh sự hội nhập kinh tế thế giới…

Từ những kết quả có được nhờ KTTT định hướng XHCN mang lại đã dẫn ở trên, có thể thấy, với thái độ thù địch và bằng cách “lập lờ đánh lận con đen”, đánh tráo khái niệm, cố tình nhào nặn, tô đậm những hạn chế, yếu kém, tiêu cực nhằm biến toàn xã hội thành một bức tranh u ám, các thế lực thù địch, phản động, các “nhà dân chủ” đang mưu toan xuyên tạc Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Thế nhưng, những âm mưu, thủ đoạn của chúng nhất định thất bại, đơn giản là do những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong hơn 30 năm qua mà KTTT định hướng XHCN đóng một vai trò rất quan trọng, đã và đang hiển hiện trên thực tế. Thêm vào đó, toàn thể nhân dân Việt Nam đã nhận rõ cái thứ lập luận ấy là hoàn toàn sai, xuyên tạc sự thật và chỉ để phục vụ cho các thế lực bất mãn, thù địch đối với đất nước Việt Nam. Còn đối với nhân dân ta, hơn ai hết, đều hiểu rất rõ những thành quả to lớn, do sự nghiệp đổi mới, trong đó có nền KTTT định hướng XHCN mang lại. Thực tiễn kể từ khi bắt đầu tiến hành đổi mới đến nay, cùng với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta luôn phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Trong điều kiện đất nước thực hiện hội nhập quốc tế và KTTT định hướng XHCN, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta chú trọng xây dựng để nền kinh tế ấy vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của KTTT nhưng vẫn bảo đảm những yếu tố nhân văn của thể chế XHCN, thể hiện ở khía cạnh “lấy con người làm trung tâm, vì mọi người và do con người; phát huy đầy đủ vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển”. Đảng cũng khẳng định, các thành phần kinh tế hoạt động đúng pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế đất nước, mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Vì vậy, luận điệu cho rằng KTTT định hướng XHCN chỉ là “bề ngoài”, là “cái vỏ” cho nội dung tư bản chủ nghĩa, cố ý đánh đồng bản chất kinh tế, chính trị - xã hội của KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay với KTTT tư bản chủ nghĩa vẫn chỉ là thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch mà thôi.

Nguyễn Đình Hùng

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO