Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 26/09/2020 02:20 GMT+7

Cảnh giác với hoạt động truyền đạo trái pháp luật vào vùng dân tộc Mông

Biên phòng - Thời gian gần đây, đạo Tin lành xâm nhập, phát triển một cách bất thường vào vùng dân tộc Mông. Lợi dụng tình hình này, các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam tìm mọi cách đẩy nhanh tốc độ “Tin lành hóa dân tộc Mông”, dùng đạo Tin lành như “ngọn cờ tinh thần” để lôi kéo, tập hợp lực lượng trong vùng đồng bào dân tộc Mông, qua đó lôi kéo, kích động ly khai lập “Nhà nước - Vương quốc Mông” tự trị sự tác động ly khai đối với vùng đồng bào dân tộc Mông Việt Nam dưới nhiều hình thức, nhất là trực tiếp xâm nhập, lôi kéo người Mông Việt Nam sang Lào tham gia các tổ chức phản động, bạo loạn cướp chính quyền để đón vua, lập “Nhà nước - Vương quốc Mông tự trị”. Đó là ý đồ thâm độc của các thế lực thù địch ta cần nhận diện và đấu tranh ngăn chặn.

s9y0_4a
Một điểm nhóm Tin lành hoạt động trái pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc Mông ở Tây Bắc. Ảnh: Lê Xuân Trình

Theo thống kê của cơ quan an ninh, đến tháng 5-2018, Tin lành Việt Nam có 80 tổ chức, hệ phái, trong đó, chỉ 10 tổ chức được công nhận tư cách pháp nhân, tín đồ khoảng 3 triệu người. Tại 13 tỉnh khu vực Tây Bắc và phụ cận, có 221.597 người dân tộc thiểu số (DTTS) ở 2.397 thôn/bản thuộc 93 huyện theo đạo Tin lành (tăng 5.298 người so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, chủ yếu là dân tộc Mông với 202.203 tín đồ; sinh hoạt tập trung ở 1.488 điểm nhóm (có 594 điểm nhóm được đăng ký sinh hoạt theo Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành) thuộc 9 hệ phái; trong đó có 916 đảng viên, 331 trưởng, phó thôn/bản, 284 công an viên, 79 cán bộ xã, 163 người có uy tín và 41 người là thành viên các tổ chức đoàn thể. Ngoài ra, còn một số ít người Mông (di cư) theo đạo Tin lành ở các tỉnh Tây Nguyên.

 Quá trình xâm nhập, phát triển của Tin lành trong vùng dân tộc Mông Việt Nam qua các giai đoạn thể hiện rõ sự biến đổi về tâm lý, tư tưởng của người Mông. Đáng lo ngại trong hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật là từng bước lôi kéo đồng bào thoát ly sự kiểm soát, quản lý của chính quyền. Đồng thời cho thấy sự thích nghi của các thế lực, thù địch phản động trong việc lợi dụng tôn giáo, tạo thế hợp pháp đấu tranh công khai khi đã tập hợp được một bộ phận khá lớn người Mông theo Tin lành. Khai thác hình ảnh vua Mông trong tâm thức của người Mông, sáng tạo ra nhân vật “Vàng Chứ”, “Giê Sùa”...  làm nhân vật trung gian, có tính bắc cầu dẫn dắt người Mông đến với chúa và Tin lành, và khi cần có thể kêu gọi người Mông theo “Vua” để lập “Vương quốc Mông”. Đáng chú ý là việc truyền giáo luôn được kết hợp với việc tuyên truyền, kích động ly khai, lập cái gọi là “Vương quốc Mông” để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đến nay, đã hình thành một số đường dây, tổ chức truyền đạo Tin lành ở Tây Bắc, Đông Bắc, tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Đáng chú ý, các thế lực thù địch, phản động ráo riết phát triển Tin lành ở các vùng tập trung đông người Mông tại các tỉnh Bắc Lào giáp Việt Nam như Hủa Phăn, Luông Phra Băng, Xiêng Khoảng; có kế hoạch xây dựng một nhà thờ ở Bắc Lào để thúc đẩy phát triển Tin lành trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Chúng đã thiết lập đường dây truyền đạo từ Thái Lan, Viêng Chăn (Lào) đến vùng dân tộc Mông ở các tỉnh này, hình thành mạng lưới cơ sở tổ chức đạo, chủ trương phát triển tín đồ ở các vùng biên giới.

Trước các luận điệu tuyên truyền, thực trạng người Mông di cư tự do, xuất cảnh trái phép sang Lào tăng đột biến. Các đối tượng lợi dụng tâm lý, phản ứng của người Mông về nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo đã tuyên truyền, kích động đồng bào đi tìm vùng đất mới lập “Vương quốc Mông” để tự do theo đạo. Chúng tuyên truyền Vàng Pao về Lào lập “Vương quốc Mông”, sẽ xảy ra chiến tranh. Sau khi Vàng Pao chết (năm 2011), các đối tượng tiếp tục lợi dụng ảnh hưởng của Vàng Pao để tuyên truyền. Hiện tượng di cư trong người Mông diễn biến ngày càng phức tạp, ban đầu thuần túy chỉ vì lý do kinh tế, sau đó đã trở thành sự phản ứng của một bộ phận đồng bào dân tộc Mông muốn thoát khỏi sự bế tắc về tinh thần khi đã tin, theo đạo Tin lành.

Cùng với sự tác động của các thế lực thù địch, đồng bào di cư còn xuất phát từ một mong ước có một vị vua của dân tộc mình, dẫn đến biểu hiện tư tưởng ly khai lãnh thổ, lập Nhà nước riêng. Hướng di cư chủ yếu vào Tây Nguyên, biên giới Việt Nam - Lào, chuyển dần sang Lào, Thái Lan. Hướng di cư và hoạt động kích động, tổ chức di cư phù hợp với âm mưu, hoạt động hình thành một Nhà nước của người Mông.

Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau; đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đối với đạo Tin lành quy định: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để các chức sắc, tín đồ Tin lành thực hiện tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Đưa sinh hoạt tôn giáo của đạo Tin lành đi vào nền nếp bình thường, phù hợp với pháp luật. Động viên mọi chức sắc, tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, “phụng sự Thiên chúa, phụng sự Tổ quốc và dân tộc”. Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng, tự do theo đạo và không theo đạo của mọi công dân. Nghiêm cấm việc ép buộc đồng bào theo đạo hoặc bỏ đạo. Kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tôn giáo, đội lốt đạo Tin lành để kích động, lôi kéo đồng bào ta gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, chống phá đất nước.

Thiết nghĩ, các cấp, các ngành, địa phương cần thông báo công khai cho đồng bào biết rõ những người đội lốt chức sắc tôn giáo để hoạt động chống phá đất nước, gây chia rẽ dân tộc và những hành vi vi phạm pháp luật của họ, cũng như biện pháp xử lý và chính sách khoan hồng của Nhà nước ta. Xử lý nghiêm theo pháp luật những người hoạt động truyền đạo trái pháp luật xâm phạm an ninh quốc gia, tác động xấu đến đoàn kết nhân dân, đến truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Lê Xuân Trình

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO