Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 17/10/2021 08:18 GMT+7

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV:

Cần sớm triển khai thành lập các đồn Biên phòng trên quần đảo Trường Sa

Biên phòng - Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020, có thể thấy rằng, báo cáo lần này được chuẩn bị rất công phu, lô gíc, hợp lý; nội dung trình bày ngắn gọn, chặt chẽ, có tính khái quát cao, đã nêu được toàn diện các nhiệm vụ và nội dung lãnh đạo của Đảng bộ BĐBP trong nhiệm kỳ qua. 

0rui_5a-1.JPG
BĐBP Khánh Hòa vận động nhân dân tích cực bám biển sản xuất và tham gia bảo vệ chủ quyền. Ảnh: CTV

Phần đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trên các tuyến biên giới và chức năng, nhiệm vụ của BĐBP, đề ra các chủ trương, giải pháp cụ thể, kịp thời, sáng tạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIII.

Kết quả đạt được thể hiện trên tất cả các mặt, từ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đến lãnh đạo xây dựng lực lượng và xây dựng Đảng bộ BĐBP trong nhiệm kỳ. Đặc biệt, ở một số lĩnh vực quan trọng, các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIII xác định đã được đánh giá đầy đủ, cụ thể, nêu rõ được các chỉ tiêu đạt, vượt và chưa đạt; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại, được phân tích làm rõ nguyên nhân cả khách quan và chủ quan... Đây chính là cơ sở để đại hội đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo của Đảng bộ BĐBP trong nhiệm kỳ tới.

Với từng nội dung cụ thể, tôi xin đề nghị bổ sung thêm như sau: Trước hết, về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015, phần kết quả lãnh đạo nổi bật, trong dự thảo báo cáo đã dành 10 trang đánh giá rất đầy đủ kết quả lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, có dẫn chứng và số liệu thuyết phục, song đề nghị bổ sung thêm vào điểm 2, ý thứ 4 (trang 5): "Tích cực tham gia xây dựng khu vực biên giới, nền Biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh" với nội dung: Đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững các quy định của luật pháp quốc tế, pháp luật Việt Nam về chủ quyền các vùng biển; chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các tranh chấp trên biển; âm mưu, thủ đoạn xâm phạm chủ quyền vùng biển của tàu thuyền nước ngoài, âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc; khơi dậy truyền thống yêu nước, làm cho nhân dân yên tâm bám biển làm ăn, sản xuất, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Bởi vì, trong nhiệm kỳ qua, nhất là thời gian gần đây, tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, có lúc trở nên căng thẳng, song Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nên các đơn vị Biên phòng tuyến biển đã triển khai thực hiện rất tốt công tác tuyên truyền biển đảo; vận động nhân dân bám biển làm ăn, sản xuất và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất là thời gian tháng 5-2014, khi Trung Quốc ngang nhiên tiến hành hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

Tại điểm 3 của Dự thảo Báo cáo: Lãnh đạo xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tôi đề nghị bổ sung thêm vào ý thứ nhất là: Đã lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nắm vững âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng.

Vì, trong nhiệm kỳ qua, tình hình trên các tuyến biên giới có nhiều diễn biến phức tạp, các loại đối tượng có nhiều âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, song chúng ta đã làm tốt công tác giáo dục cảnh giác, nên cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã nêu cao cảnh giác, xác định đúng yêu cầu, nhiệm vụ, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ở khu vực biên giới.

Thứ hai, về khuyết điểm, hạn chế, trong Dự thảo Báo cáo đã chỉ rõ 5 khuyết điểm, hạn chế, như vậy khá đầy đủ, song cần nhấn mạnh thêm: Nhiệm kỳ qua, việc thực hiện các quy định trong công tác, quản lý kỷ luật còn có nơi, có lúc chưa nghiêm túc. Điều này thể hiện rất rõ, thời gian qua, ở một số đơn vị trong xử lý vụ việc, trong huấn luyện, trong quản lý vũ khí còn để xảy ra thiệt hại về người, vũ khí, tai nạn giao thông còn nhiều. Nguyên nhân chủ yếu của các khuyết điểm, hạn chế này là do không thực hiện đúng các quy định trong công tác, huấn luyện và quản lý kỷ luật.

Thứ ba, về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2020, trong nhiệm vụ lãnh đạo củng cố, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, Đảng ủy BĐBP cần coi trọng: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo, vận động nhân dân tích cực bám biển làm ăn, sản xuất và tham gia bảo vệ chủ quyền. Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì trong những năm tới, tình hình trên biển, nhất là khu vực Trường Sa, Hoàng Sa sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Chính vì vậy, ngoài việc xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, BĐBP cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tiếp tục làm tốt tuyên truyền biển, đảo để nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế hiểu rõ về chủ quyền các vùng biển Việt Nam, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo, từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. 

Trong phương hướng lãnh đạo xây dựng đơn vị, cần bổ sung thêm: Tiếp tục đề nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng cho triển khai thành lập các đồn BP trên quần đảo Trường Sa. Vì, về mặt hành chính, chúng ta đã thành lập các xã, thị trấn thuộc huyện đảo Trường Sa, có dân cư trú, song hiện nay chưa bố trí các đồn BP. Do đó, nhiệm kỳ tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP cần tiếp tục đề nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng cho triển khai thành lập một số đồn BP trên quần đảo Trường Sa để thực thi quản lý Nhà nước về biên giới lãnh thổ và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn.

Đại tá Vũ Thanh Sơn
Chính ủy BĐBP Khánh Hòa

Bình luận

ZALO