Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 27/02/2021 01:37 GMT+7

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự:

Cần nghiên cứu kỹ lưỡng mới có phương án sửa đổi khả thi

Biên phòng - Ngày 21-10, Quốc hội (QH) tiếp tục chương trình làm việc, nghe Chính phủ báo cáo Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) số 100/2015/QH13 và Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội (UBTP QH) Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13.

zt8dmuqki4-54575_26624204249190133_a1.1
Bà Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS. Ảnh: V.H

Theo Chủ nhiệm UBTP QH Lê Thị Nga, việc sửa đổi, bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS, UBTP QH cơ bản tán thành với các quan điểm sửa đổi, bổ sung tối đa các sai sót đã được phát hiện; không làm thay đổi các chính sách lớn của BLHS đã được QH thông qua; góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đồng thời, trong một chừng mực nhất định, một số quy định của BLHS chưa thể cụ thể hóa ngay được thì vẫn phải có văn bản quy định chi tiết của Chính phủ hoặc nghị quyết hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật và án lệ do Hội đồng thẩm phán, Tòa án Nhân dân tối cao ban hành. “Việc sửa đổi phải trên cơ sở rà soát, phát hiện đầy đủ các sai sót của BLHS năm 2015” - bà Lê Thị Nga đề nghị.

Về thời gian trình QH xem xét thông qua dự án Luật: Đa số ý kiến UBTP QH và ý kiến của Cơ quan tham gia thẩm tra đề nghị Ủy ban Thường vụ QH trình QH cho phép thông qua dự án Luật tại 2 kỳ họp (tại Kỳ họp thứ 2 QH thảo luận cho ý kiến và tại Kỳ họp thứ 3 thông qua). Cũng theo bà Lê Thị Nga, dự án Luật bao gồm rất nhiều vấn đề liên quan đến sửa đổi, bổ sung Điều 141 của BLHS năm 2015. Do đó, dự án Luật phải được bàn thảo, thông qua tại 2 kỳ họp mới đáp ứng được yêu cầu.

Mặt khác, BLHS năm 2015 vẫn còn rất nhiều nội dung liên quan đến định lượng chi tiết thuộc chuyên ngành sâu chưa thống nhất được giữa các Bộ, ngành có liên quan đến cách tính tỷ lệ tổn thương cơ thể, định mức xả thải ra môi trường, chỉ số gây ô nhiễm môi trường; danh mục hàng cấm; số lượng và chủng loại vũ khí quân dụng; việc có hay không giám định hàm lượng chất ma túy. “Đây là những vấn đề lớn, liên quan đến quản lý Nhà nước chuyên ngành, cần phải thống nhất về quan điểm và đòi hỏi có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, tham vấn các chuyên gia cả về lý luận và thực tiễn thì mới có phương án sửa đổi khả thi” – bà Lê Thị Nga cho biết.

Ngoài ra, qua thời gian rà soát các quy định, định lượng chi tiết, nhiều Bộ, ngành đã có ý kiến bằng văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 cho phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. 

Đồng quan điểm với các Bộ, ngành, UBTP QH cho thấy, còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục rà soát, nghiên cứu để có phương án sửa đổi phù hợp. Do đó, để bảo đảm thận trọng, tránh việc sau khi sửa đổi, bổ sung vẫn còn phát hiện những sai sót ảnh hưởng đến tính thống nhất của Bộ luật và bảo đảm chất lượng của dự thảo Luật thì phải có đủ thời gian, vật chất cần thiết.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, cho đến nay, các lỗi kỹ thuật đã cơ bản được rà soát, để bảo đảm khẩn trương tổ chức thi hành BLHS năm 2015 và các đạo luật khác đang phải lùi hiệu lực thì cần thiết phải trình QH khoá XIV cho ý kiến và thông qua dự án Luật ngay tại Kỳ họp thứ 2. Vấn đề này, bà Lê Thị Nga nhấn mạnh, việc sửa đổi phải bảo đảm đã rà soát hết các sai sót, tránh tình trạng sau khi thi hành lại phát hiện sai sót, nội dung thiếu rõ ràng, mâu thuẫn với luật chuyên ngành, tùy tiện trong các quy định… Nên cần nghiên cứu sâu để sửa đổi nhằm bảo đảm tính thống nhất của cả Bộ luật cũng như với các đạo luật khác.

Viết Hà

Bình luận

ZALO