Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 03/12/2020 08:30 GMT+7

Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi):

Cần khẳng định vị thế của Quốc hội và đại biểu Quốc hội

Biên phòng - Ngày 22-10, Quốc hội (QH) dành phần lớn thời gian cho thảo luận tại hội trường về Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), theo đó nhiều đại biểu cho rằng cần khẳng định rõ hơn về vai trò của QH và đại biểu QH được quy định trong luật.

18-56-31_a1.jpg
Đại biểu Huỳnh Nghĩa, TP. Đà Nẵng, QH giữ trọng trách quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước.

Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) cho rằng, QH giữ trọng trách quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước, tuy nhiên, những quyết định này chưa được thể hiện một cách rõ nét, chưa phát huy được thế mạnh, vai trò là cơ quan dân cử. Đặc biệt là quyết định phân bổ ngân sách Nhà nước, bởi trong những năm qua, việc quyết định ngân sách và phân bổ ngân sách Nhà nước do QH quyết định còn mang tính chung chung, hình thức.

Nguyên nhân là do cơ quan thẩm tra về phân bổ ngân sách chưa được tăng cường thực lực, tương xứng với chức năng nhiệm vụ. Chưa có cơ chế hữu hiệu tham vấn đội ngũ chuyên gia về phân bổ ngân sách, dự toán phân bổ ngân sách hàng năm còn có nhiều số liệu phức tạp, lập luận mang nặng tính tự biện. Phân bổ ngân sách chưa phản ánh được các vấn đề ưu tiên của Chính phủ trong hoạt động, chưa thể hiện được những vấn đề bức xúc về phát triển kinh tế nóng bỏng của đất nước.

Theo đại biểu, Luật Tổ chức QH cần đổi mới về thẩm quyền phân bổ ngân sách của Quốc hội để khẳng định rõ vai trò của QH - cơ quan đại diện của nhân dân và trở thành chủ nhân thực sự phân bổ đồng tiền do người dân đóng góp. Do vậy, việc phân bổ ngân sách hàng năm phải được bàn bạc trên cơ sở kèm theo kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, phản ánh được những ưu tiên trong phát triển kinh tế. Thảo luận về ngân sách phải gắn với thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội.

Đồng thời, phải tăng cường năng lực của QH trong việc thẩm tra về ngân sách, báo cáo thẩm tra của các Ủy ban QH phải mang tính định hướng, chỉ ra cho đại biểu QH thấy rõ sự cần thiết về các khoản chi ngân sách trong từng lĩnh vực.

Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng, chức năng bảo hiến của QH trong luật chỉ được đề cập rất mờ nhạt. Luật Tổ chức QH cần quy định rõ chức năng bảo hiến của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của QH. Ngoài ra, cơ chế hoạt động của đại biểu QH còn hành chính, số lượng đại biểu chuyên trách có tăng nhưng chưa cụ thể. Luật ban hành cần tránh tính trạng hạn chế hành chính hóa hoạt động của đại biểu QH. Theo đại biểu, Luật cần quy định rõ số lượng đại biểu chuyên trách ở các địa phương, quy định rõ chức năng nhiệm vụ của các Ủy ban của QH.

18-56-31_a3.jpg
Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình): Đại biểu QH phải nói được tiếng nói của cử tri, của công bằng, lẽ phải.

Cùng quan điểm với đại biểu Trần Ngọc Vinh, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình) khẳng định việc nâng cao chất lượng của đại biểu QH rất quan trọng. Đại biểu QH phải nói được tiếng nói của cử tri, của công bằng, lẽ phải. Tiêu chuẩn của đại biểu phải quy định chặt chẽ để chọn được người tiêu biểu cả về đức, tài, phải đề cao trí tuệ, bản lĩnh, có ảnh hưởng và uy tín tốt trong nhân dân.

Đại biểu cho rằng, cần nâng số lượng đại biểu QH chuyên trách, mỗi đoàn đại biểu phải có ít nhất hai đại biểu hoạt động chuyên trách. Đồng tình với ý kiến trên còn có các đại biểu: Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước); Bùi Văn Phương (Ninh Bình); Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình)...

18-56-31_a2.jpg
Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) phát biểu ý kiến.
 
Nhiều đại biểu tán thành thiết lập chức danh Tổng thư ký QH như dự thảo. Đại biểu Tô Văn Tám, Kon Tum phân tích: Chức danh Tổng thư ký QH đáp ứng được nhu cầu hoạt động của QH và phù hợp với thông lệ quốc tế, gắn liền với thiết chế văn phòng QH. Chức danh Tổng thư ký giúp việc cho Chách văn phòng QH và Ban thư ký là một tập thể, do vậy không thể quyết định thay cho Tổng thư ký trong trường hợp Tổng thư ký vắng mặt.

Đồng thời, cần có chức danh Phó Tổng thư ký QH để giúp việc cho Tổng Thư ký. Tuy nhiên, Luật cần quy định theo hướng Văn phong QH không phải là cơ quan hành chính Nhà nước vì cơ quan hành chính Nhà nước có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong khi đó, Văn phòng QH không có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cho nên chỉ quy định Văn phòng QH là cơ quan tham mưu, tổng hợp phục vụ cho QH.

Trong phiên thảo luận, các đại biểu cũng đã tập trung góp ý vào nhiều điều quan trọng của Luật Tổ chức QH như các vấn đề về đoàn đại biểu QH, đại biểu QH chuyên trách, về lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do QH và HĐND bầu, về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật...
Hoàng Hà

Bình luận

ZALO