Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 04/02/2023 08:41 GMT+7

Cần có chính sách đồng bộ để phát triển vùng dân tộc thiểu số

Biên phòng - Ngày 9-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2016 và những tháng đầu năm 2017.

doan-van-viet
Đại biểu Đoàn Văn Việt phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Bình

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản tán thành với nội dung báo cáo của Chính phủ. Theo đó, trong tổng số 13 chỉ tiêu Quốc hội giao thì đã có 11 chỉ tiêu đạt và vượt, 2 chỉ tiêu xấp xỉ đạt kế hoạch. Trong đó, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được Đảng, Nhà nước quan tâm. Nhiều chính sách nâng cao đời sống đồng bào DTTS được ban hành và tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược, đáp ứng sự phát triển của vùng miền núi, vùng đồng bào DTTS, phù hợp với nguyện vọng của người dân.

Theo báo cáo của Chính phủ, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS giảm 3-4%/năm, 98,7% xã có đường ô tô đến Ủy ban nhân dân xã, 99,8% số xã có điện, 100% xã đạt chuẩn được phổ cập tiểu học, 99,3% số xã có trạm y tế... Đại biểu Đoàn Văn Việt (Lâm Đồng) cho rằng, việc đẩy mạnh đầu tư cho vùng đồng bào DTTS, miền núi đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, tại một số địa phương, tỷ lệ hộ cận nghèo và nguy cơ tái nghèo cao. Điều đó thể hiện kết quả giảm nghèo chưa bền vững.

Đặc biệt, đồng bào DTTS di cư tự do, đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đại biểu Đoàn Văn Việt nêu thực trạng, tại Lâm Đồng, tỷ lệ hộ nghèo trong số hộ dân di cư tự do chiếm đến 24,27% số hộ nghèo toàn tỉnh và 38% trong số đó hộ đồng bào DTTS. Việc sắp xếp, bố trí định canh, định cư ổn định vào vùng quy hoạch đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng gặp nhiều khó khăn. Tính đến năm 2016, các tỉnh Tây Nguyên còn hơn 9.000 hộ dân di cư tự do sinh sống phân tán, chưa có dự án để sắp xếp ổn định.

“Riêng tỉnh Lâm Đồng, trong giai đoạn 2013 -2016, tổng số hộ di cư tự do trong toàn tỉnh cần phải bố trí ổn định là 3.725 hộ nhưng chỉ mới hoàn thành một dự án ổn định dân cư với 176 hộ, còn 4 dự án đang triển khai với số vốn được bố trí chỉ đạt 18% so với kế hoạch được phê duyệt. Để giải quyết việc này cần hơn 500ha đất tái định cư, trong khi quyết định đầu tư công trung hạn cho các dự án này ở giai đoạn 2016 - 2020 rất hạn chế. Chính phủ cần tháo gỡ những vướng mắc trong việc giải quyết đất định canh, định cư cho đồng bào DTTS di cư". – Đại biểu Đoàn Văn Việt nhấn mạnh.

Nhiều đại biểu cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa nội dung về phát triển toàn diện kinh tế, xã hội của vùng đồng bào DTTS, quan tâm bố trí đủ nguồn lực, nhất là vùng đặc biệt khó khăn. Đổi mới, xây dựng các định mức đầu tư, phân bổ ngân sách, áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp với địa bàn vùng DTTS, miền núi. Hình thành và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, có chính sách bền vững hơn trong tiêu thụ sản phẩm để thúc đẩy khu vực này phát triển.

Ngoài những vấn đề khó khăn của vùng đồng bào DTTS, miền núi, đời sống nhân dân ven biển, hải đảo và ngư dân cũng được các đại biểu đề cập. Hiện nay, đời sống của ngư dân ở các vùng ven biển, hải đảo còn rất nhiều khó khăn; ngư trường ngày càng thu hẹp, nguồn lợi thủy sản cạn kiện, chi phí đầu tư cho một chuyến đi biển rất cao, nhưng thu không đủ bù đắp cho chi phí.

Đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận) đề nghị: “Chính phủ cần quan tâm đúng mức các giải pháp phát triển kinh tế biển một cách toàn diện, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Cần nghiên cứu có một chính sách cụ thể hỗ trợ trực tiếp đến với ngư dân. Đặc biệt, cần đẩy mạnh hơn nữa đầu tư khắc phục tình trạng xâm thực biển, xây dựng khu neo đậu tránh, trú bão, nâng cấp hệ thống giao thông và các công trình phòng thủ trên các đảo. Từ đó, thúc đẩy vùng ven biển, hải đảo phát triển, ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, sản xuất phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Viết Hà

Bình luận

ZALO