Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 12:36 GMT+7

Cán bộ trẻ học tập và làm theo lời Bác để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Biên phòng - Học và làm theo lời Bác, thời gian qua, Đại úy Trần Quang Sáng, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, BĐBP Khánh Hòa luôn tích cực rèn luyện bản thân, chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, bằng nhiều giải pháp thiết thực, anh đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa, cấp ủy, chỉ huy Phòng Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền, cổ động; thi đua-khen thưởng.

Với uy tín của mình, Đại úy Trần Quang Sáng (ngoài cùng bên phải, thời điểm đó mang quân hàm Thượng úy) đã được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Liên Chi đoàn cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa. Ảnh: Văn Huệ

Tham mưu đẩy mạnh phong trào học và làm theo lời Bác

Là một cán bộ trẻ, Đại úy Trần Quang Sáng luôn trau dồi, rèn luyện các phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính” theo lời dạy của Bác. Anh luôn làm việc chăm chỉ với tinh thần trách nhiệm cao, có lối làm việc khoa học; cố gắng học hỏi từ thủ trưởng, đồng đội để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước và đảm bảo an toàn giao thông; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, anh cũng tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh.

Một trong những dấu ấn của Đại úy Trần Quang Sáng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đó là tham mưu cho Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới sát với thực tiễn đơn vị, địa phương; hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổ chức nghiên cứu, học tập.

Theo đó, căn cứ vào hướng dẫn, kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy Khánh Hòa, Đại úy Trần Quang Sáng đã chủ động nghiên cứu, xác định rõ những nội dung trọng tâm cần triển khai, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa, cấp ủy, chỉ huy Phòng Chính trị hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị tổ chức viết bản đăng ký phấn đấu việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức trách, công việc của từng người và cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đưa nội dung học tập và làm theo Bác lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Đảng hàng tháng.

Từ năm 2021 đến nay, Đại úy Trần Quang Sáng đã tham mưu cho cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 67 lớp học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của trên cho 878 lượt cán bộ, đảng viên và hơn 200 lượt đoàn viên, thanh niên. Qua đó, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên đối với các chi, đảng bộ cơ sở; góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ngoài ra, nhận thức được vai trò của cán bộ, sĩ quan trẻ đối với nhiệm vụ phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng, văn hóa, lối sống trên không gian mạng, Đại úy Trần Quang Sáng luôn tích cực học hỏi nâng cao trình độ và hiểu biết về công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội. Từ đó, anh đã tham gia viết và đăng tải nhiều tin, bài, bình luận đấu tranh phê phán với những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị trên không gian mạng; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền cập nhật đến người dùng mạng xã hội những hình ảnh, việc làm cao đẹp của BĐBP Khánh Hòa trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân trên mạng xã hội Facebook, Zalo.

Nhiều sáng kiến hay, thiết thực trong công tác giáo dục chính trị

Trong công tác giáo dục chính trị, ngoài việc biên soạn đề cương, giáo án do cấp trên cung cấp tài liệu theo chương trình giáo dục chính trị hằng năm, Đại úy Trần Quang Sáng đã tham mưu cho cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị biên soạn được 169 tài liệu, đề cương giáo dục chính trị do đơn vị tự xác định, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng cụ thể; bao gồm các nội dung giáo dục về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, giai cấp công nhân, Quân đội, BĐBP, BĐBP Khánh Hòa; gắn giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật, kỷ luật, phẩm chất đạo đức, lối sống; trang bị các kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội, văn hóa ứng xử, giao tiếp cho bộ đội.

Đại úy Trần Quang Sáng nghiên cứu tài liệu, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính trị. Ảnh: Trọng Thành

Bên cạnh đó, Đại úy Trần Quang Sáng luôn tích cực tìm tòi, học hỏi, từ đó, tham mưu cho cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, với mục đích phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Đặc biệt là kết hợp giữa phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp giảng dạy đổi mới, sử dụng máy chiếu, các mô hình trực quan với việc diễn giải bằng lời nói, sử dụng các tờ rơi, tờ gấp, giúp cho người học dễ nhớ, dễ hiểu. Việc tổ chức học tập chính trị cũng từng bước được đổi mới, đặc biệt là nội dung hướng dẫn thảo luận và tổ chức các hoạt động bổ trợ.

Đồng thời, Đại úy Trần Quang Sáng cũng tham mưu cho chỉ huy Phòng Chính trị đôn đốc, kiểm tra việc kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; duy trì tốt chế độ tập huấn, bồi dưỡng cấp ủy, cán bộ chính trị; tổ chức thành công Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020, 2023, trong đó, chú trọng bồi dưỡng, cung cấp kiến thức cơ bản về phương pháp chuẩn bị giáo án, giảng bài, sử dụng máy trình chiếu, phương pháp nắm, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật bộ đội.

Trong công tác kiểm tra, đánh giá, Đại úy Trần Quang Sáng đã tham mưu cho cấp trên xây dựng kế hoạch kiểm tra, xác định đơn vị, đối tượng và nội dung, phương pháp, thời gian, các quy chế, quy định cụ thể và tổ chức kiểm tra chặt chẽ, chu đáo, qua đó, giúp tổ cán bộ giảng dạy chính trị, cán bộ quản lý nắm chắc về chất lượng người học, người dạy. Theo đó, sử dụng hình thức kiểm tra chủ yếu là kiểm tra viết có kết hợp một số câu hỏi trắc nghiệm, có liên hệ thực tiễn, vận dụng vào đặc điểm tình hình nhiệm vụ của đơn vị, địa bàn, trách nhiệm của cá nhân. Qua đó, giúp cho cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị đánh giá toàn diện trình độ nhận thức, lập trường tư tưởng, thái độ chính trị và khả năng vận dụng thực tiễn của từng đối tượng.

Bằng sự nỗ lực, cố gắng trong công tác tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa, cấp ủy, chỉ huy Phòng Chính trị duy trì tốt các mặt công tác Đảng, công tác chính trị nên từ năm 2019 đến nay, Đại úy Trần Quang Sáng đã 2 lần nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 2 Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP và 3 năm liên tiếp (2020-2022) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đó là nguồn động lực to lớn để anh cống hiến nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Trọng Thành

Bình luận

ZALO