Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 15/08/2022 11:00 GMT+7

Cán bộ đến công tác ở vùng biên giới, hải đảo được bố trí thuê nhà ở công vụ

Biên phòng - Chiều 25-11, Quốc hội (QH) biểu quyết thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và thảo luận về Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi). Trong đó, đáng chú ý một số quy định về việc thu hẹp đối tượng được thuê nhà ở công vụ; chính sách nhà ở xã hội cho đối tượng chính sách, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, người khuyết tật và cán bộ đến công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. 

v8jr_a1-1.JPG
Các đại biểu bấm nút thông qua các luật.

Về phát triển nhà ở công vụ (Mục 3 Chương 3), trên cơ sở ý kiến của đa số đại biểu QH đề nghị thu hẹp đối tượng được thuê nhà ở công vụ, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị chỉnh lý Khoản 1 Điều 32 như trong dự thảo Luật theo hướng: Nếu là cán bộ, công chức ở Trung ương thì giữ chức vụ từ cấp Tổng cục trưởng và tương đương trở lên, nếu ở địa phương thì từ cấp Chủ tịch huyện, Giám đốc Sở và tương đương trở lên nhưng vẫn phải đáp ứng điều kiện là chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại nơi đến công tác và một số điều kiện khác quy định tại Khoản 2 Điều 32.

Đối với các đối tượng cán bộ, công chức khác, nếu được điều động, luân chuyển đến công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo thì mới được bố trí thuê nhà ở công vụ như đối tượng là giáo viên, bác sĩ…

Về đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội (Điều 49, Điều 51), UBTVQH cho rằng, các chính sách hỗ trợ về nhà ở theo các chương trình mục tiêu đang áp dụng cho một số đối tượng là người có công với cách mạng, hộ nghèo tại khu vực nông thôn, miền núi, hộ gia đình tại khu vực thường xuyên bị bão lũ, thiên tai, cần có sự hỗ trợ của Nhà nước để các hộ gia đình này ổn định cuộc sống.

Đối với các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân mà không thuộc diện nêu trên thì ngoài việc được hưởng chính sách thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội như hiện nay, dự thảo Luật cũng đã bổ sung thêm hình thức được hưởng chính sách hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Chương trình mục tiêu về nhà ở chỉ áp dụng để hỗ trợ cho một số trường hợp nhất định có khó khăn về nhà ở, trong đó chủ yếu là hộ gia đình tại khu vực nông thôn chưa có quỹ nhà ở xã hội. Đối với người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực đô thị, bên cạnh chính sách ưu đãi được thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội giá rẻ thì còn được vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp để xây dựng, sửa chữa nhà ở hiện có. Đây cũng là một chính sách mới được đưa vào dự thảo Luật.

Đối với người cô đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật, tại Điều 66 dự thảo Luật đã có quy định Nhà nước tổ chức xây dựng hoặc cải tạo nhà ở cho các đối tượng này, nếu họ không có khả năng tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến đại biểu QH và để thực hiện Công ước quốc tế về người khuyết tật, Luật người khuyết tật của Việt Nam, UBTVQH đề nghị QH cho bổ sung quy định về nguyên tắc ưu tiên đối tượng là người khuyết tật trong việc giải quyết chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội tại điểm d Khoản 1 Điều 52 dự thảo Luật.

Thảo luận về Luật Ngân sách Nhà nước, các đại biểu đề nghị tăng hiệu quả quản lý ngân sách (NS) Nhà nước và cần ưu tiên ngân NS Nhà nước cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

Theo đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn), nên bổ sung tiêu chí ưu tiên vùng biên giới, hải đảo, vùng có diện tích rừng lớn để xem xét bổ sung cân đối NS, bởi đây là vùng trọng yếu về chính trị, an ninh – quốc phòng, nhất là các địa phương biên giới, hải đảo gắn với đảm bảo an ninh quốc gia, quốc phòng - an ninh.

Đại biểu đề nghị, cần có tiêu chí vùng đặc biệt khó khăn, vì tiêu chí này có nội hàm bao quát và đầy đủ hơn thay cho khái niệm vùng sâu, vùng xa. Trên thực tế có vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng miền núi, vùng cao, chưa có tiêu chí về vùng sâu, vùng xa.

599x389_a2-1.jpg
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành.
 
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành nhấn mạnh, nên có sắp xếp lại vùng ưu tiên hợp lý để có chế độ thu NS, định mức phân bổ NS, các chế độ tiêu chuẩn, định mức chi NS theo tiêu chí về dân số, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, xã hội của từng vùng, chú ý vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, vùng căn cứ cách mạng, vùng dân tộc thiểu số, vùng có diện tịch rừng lớn, vùng trồng lá trọng điểm, vùng kinh tế trọng điểm.

Ngoài ra, nhiệm vụ chi NS của Trung ương tại Điều 35, của địa phương tại Điều 37 cần bổ sung thêm nhiệm vụ chi thực hiện chính sách dân tộc, nhiệm vụ chi hiện nay ở điểm m ghi “Chi bảo đảm xã hội, chi thực hiện chính sách xã hội theo quy định của pháp luật”. Chính sách xã hội, chính sách dân tộc có những điểm chung, có những điểm khác biệt. Hiến pháp năm 1980, 1992, 2013 đều ghi QH quyết định chính sách dân tộc và chính sách dân tộc đã được định danh. Luật tổ chức Quốc hội ghi Chính phủ cụ thể hóa chính sách dân tộc và quản lý Nhà nước về chính sách dân tộc. Hàng năm, Chính phủ chi hàng nghìn tỷ đồng để đảm bảo an ninh chính trị xã hội và an ninh - quốc phòng cho những vùng này.
Viết Hà

Bình luận

ZALO