Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 06/06/2023 12:55 GMT+7

Cán bộ, đảng viên toàn quân tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Biên phòng - Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị, khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong hai ngày 27, 28-3, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc. Ảnh: Hồng Pha

Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức 139 điểm cầu truyền hình với gần 12 nghìn cán bộ, đảng viên toàn quân tham gia.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư truyền đạt 5 chuyên đề là những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Sau hội nghị, các đại biểu được nghe Thủ trưởng Tổng cục Chính trị hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO