Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 10/06/2023 08:35 GMT+7

Cán bộ, đảng viên cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Biên phòng - Ngày 30-1, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Bộ Tham mưu, Cục Trinh sát, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, Cục Cửa khẩu và chi bộ Văn phòng Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP dự và chỉ đạo hội nghị.

img-0290
Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Viết Hà

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), bao gồm: Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng cho biết: Các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng của đất nước, vừa có tính cấp bách, lâu dài nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc (khóa XII) trong việc đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị và kinh tế, xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng đề nghị, đội ngũ báo cáo viên cần quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của từng chuyên đề, lựa chọn nội dung phương pháp phù hợp, đi sâu phân tích, luận giải những nội dung cốt lõi, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những giải pháp chủ yếu, tính đột phá và liện hệ sâu với tình hình trong Quân đội, lực lượng BĐBP hiện nay. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên trong cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), nắm chắc những công việc cần triển khai thực hiện, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện ở đảng bộ, chi bộ và cơ quan, đơn vị.

“Các đồng chí tham dự hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe, nghiên cứu, thảo luận để nắm chắc những vấn đề cơ bản, những luận điểm mới liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của Quân đội, lực lượng BĐBP và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nhận thức đúng vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của các nghị quyết để tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng” - Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng yêu cầu: “Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp phải kết hợp chặt chẽ với thực hiện với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, tạo động lực để đảng viên, quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)”.

Viết Hà

Bình luận

ZALO