Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 20/05/2024 11:26 GMT+7

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP mãi khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu

Biên phòng - “Đoàn kết, cảnh giác/ Liêm chính, kiệm cần/ Hoàn thành nhiệm vụ/ Khắc phục khó khăn/ Dũng cảm trước địch/ Vì nước quên thân/ Trung thành với Đảng/ Tận tụy với dân” là lời căn dặn của Bác Hồ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) - nay là BĐBP, tại buổi lễ thành lập lực lượng vào ngày 28-3-1959. Trải qua 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bác Hồ trao Huy hiệu cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600, CANDVT tại Đại hội mừng công ngày 21-12-1965. Ảnh: Tư liệu

Lời huấn thị, căn dặn của Bác còn vang vọng mãi

Tại buổi lễ thành lập lực lượng CANDVT, Bác Hồ đến dự và giao nhiệm vụ: “Thành lập được lực lượng CANDVT là một thành công về đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa Bộ đội và Công an. Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ra sức phát huy ưu điểm, khắc phục những tư tưởng không đúng. CANDVT hay Quân đội cũng thế, phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới. Nhất định phải như thế”.

Người còn căn dặn, Công an và Quân đội phải cảnh giác, phải kiên quyết trấn áp kẻ địch bên trong và kẻ địch bên ngoài. Phải dựa vào nhân dân mới hoàn thành được tốt nhiệm vụ; khi tổ chức được dân, đoàn kết được dân thì việc gì cũng làm được. CANDVT phải luôn giúp đỡ, tổ chức, giáo dục nhân dân, làm cho mọi người dân đều là người giúp việc của mình, như thế mới có kết quả, nhất là ở nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, phải chú ý đến phong tục, tập quán của đồng bào, luôn giúp đỡ, giáo dục đồng bào, làm cho đồng bào tin yêu, mến phục cán bộ thì đồng bào sẽ hết sức giúp đỡ, có khi hy sinh cả cho ta. Đối với những đơn vị ở biên thùy hay ở các hải đảo, việc ấy phải hết sức chú ý, phải giúp đỡ dân, ngày thường tìm mọi cách giáo dục họ, giúp đỡ, tổ chức họ. Muốn làm như thế phải nắm vững chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, điều đó rất cần thiết.

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đặc biệt, sự có mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày thành lập lực lượng CANDVT cũng như những lời huấn thị, căn dặn của Người là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, là định hướng về tư tưởng và phương châm hành động cho toàn lực lượng CANDVT. Các đại biểu CANDVT dự lễ thành lập lực lượng vô cùng phấn khởi và tự hào khi được đón nhận những tình cảm thân thương, lời dặn dò ân cần của Người.

Ngày 2-3-1962, Bác Hồ đã đến dự, động viên Đại hội liên hoan Chiến sĩ thi đua CANDVT lần thứ nhất. Bác nói: “Đại bộ phận các chú công tác ngoài đảo, ở biên giới, xa đồng bằng, xa thành phố nên Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác rất quan tâm đến các chú. Bác không được báo cáo tường tận, Bác chỉ nêu những ưu điểm của các chú và nêu mấy điểm các chú phải chú ý cố gắng hơn nữa”.

Bác căn dặn: “Trước hết, phải luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu, các chú cảnh giác thôi chưa đủ mà phải làm cho nhân dân cùng cảnh giác và giúp đỡ mình, đơn vị mình trong công việc. Thứ hai, tổ chức và kế hoạch công tác phải tăng cường hơn nữa, các chú cũng đã làm khá trong công tác bảo vệ biên giới nhưng nghe nói cũng còn non. Mà còn non thì các chú cán bộ phụ trách phải có phần trách nhiệm khá lớn đấy. Thứ ba, phải đoàn kết, đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Các chú đóng quân ở nhiều nơi là vùng đồng bào thiểu số cho nên phải làm đầy đủ chính sách dân tộc, phải làm cho khéo. Thứ tư, phải cố gắng học tập chính trị, học tập nghiệp vụ, quân sự, học văn hóa và thời sự. Thứ năm, phong trào thi đua phải bền bỉ liên tục. Các chú có thi đua và có thành tích đấy, nhưng Bác dặn phải bền bỉ và liên tục”.

Bác tặng lực lượng CANDVT lá cờ “Thi đua khá nhất” để làm giải thưởng luân lưu, các đơn vị có thành tích cao nhất sẽ được thêu tên đơn vị mình vào lá cờ. Bác còn tặng bài thơ mang đầy ý nghĩa và hết sức sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ CANDVT: Non xanh nước biếc trùng trùng/ Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao/ Núi cao, sự nghiệp càng cao/ Biển sâu, chí khí ta so vào càng sâu/ Thi đua ta quyết giật cờ đầu.

Thi đua sổi nổi, học tập và làm theo Bác

Làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu, cán bộ, chiến sĩ CANDVT - nay là BĐBP luôn nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, dựa vào nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Từ năm 2000, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ra Chỉ thị số 332/CT-BTL phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy đối với BĐBP” trong toàn lực lượng.

Năm 2011, khi cả nước triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị theo hướng trọng tâm là xây dựng phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và tác phong công tác; phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Việc thực hiện Chỉ thị đã tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức, tư tưởng và hành động cách mạng của cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Mặc dù còn có nhiều khó khăn, nhưng các cơ quan, đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chất lượng huấn luyện, công tác, học tập... được nâng lên; các tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh chiếm tỉ lệ cao; các tổ chức quần chúng hoạt động có nền nếp, hiệu quả hơn.

Đảng ủy BĐBP đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cụ thể hóa 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới với nội dung, biện pháp sát với từng đối tượng, đơn vị để mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện hàng ngày. Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị, các tổ chức quần chúng thường xuyên tổ chức các đợt học tập chính trị theo chuyên đề và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ, hội thi, hội thao, kiểm tra, tọa đàm như: Tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; “Cán bộ, chiến sĩ thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy”; “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”; “Thanh niên với văn hóa mạng”; “Hũ gạo tình thương”; “Heo đất tiết kiệm”; “Mô hình cơ quan, đơn vị 5 an toàn”; “Mẫu hình quân nhân 5 nhanh, 5 chắc”...

Nhờ đó, đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, lề lối làm việc trong cán bộ, đảng viên, quần chúng; đưa cuộc vận động trở thành việc làm nền nếp, thường xuyên, thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng.

Quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều tập thể, cá nhân được tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, trở thành những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; ý chí, trách nhiệm, tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập, công tác, chiến đấu; xây dựng tinh thần đoàn kết, thúc đẩy phong trào thi đua Quyết thắng trong các cơ quan, đơn vị.

Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ của BĐBP hết sức nặng nề, vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch Covid-19 không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn biên giới. Do đó, lời dạy và tấm gương của Bác sẽ luôn soi sáng để mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; mưu trí, sáng tạo trong tấn công tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên các tuyến biên giới; kiên cường dũng cảm trong chiến đấu, phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng giữ vững biên cương bờ cõi của Tổ quốc.

Thu Minh

Bình luận

ZALO