Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 10:17 GMT+7

Cán bộ Biên phòng tăng cường xã góp sức cho biên giới chuyển mình mạnh mẽ

Biên phòng - Thời gian qua, đội ngũ cán bộ tăng cường xã của Đồn Biên phòng Bạch Đích, BĐBP Hà Giang đã góp phần quan trọng trong củng cố cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Đồng thời, tích cực vận động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân góp sức xây dựng khu vực biên giới ngày càng khởi sắc.

Cán bộ Biên phòng tham gia cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bạch Đích. Ảnh: Khánh Trình

Trước năm 1999, hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể ở xã Bạch Đích chưa đi vào nền nếp; ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa cao. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gặp nhiều khó khăn, lúng túng; tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 70% và 40% dân số mù chữ; trong nhân dân còn tồn tại nhiều phong tục, tập quán lạc hậu; đại bộ phận bà con còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước... Điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến các chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương.

Nhằm giúp đỡ địa phương vượt qua khó khăn, thực hiện chủ trương của cấp trên, hơn 20 năm qua, các thế hệ cán bộ của Đồn Biên phòng Bạch Đích tăng cường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, nhất là tổ chức cơ sở Đảng, điển hình là tham mưu kiện toàn, củng cố các chi bộ thôn hoạt động kém hiệu quả, nhiều năm không đạt trong sạch vững mạnh.

Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới (cách đây 10 năm, Đảng bộ xã có 23 chi bộ trực thuộc với 165 đảng viên; đến nay, Đảng bộ xã có 24 chi bộ trực thuộc với 300 đảng viên) gắn với tạo nguồn đội ngũ cán bộ thôn, xã; quy hoạch phát triển nguồn cán bộ trẻ tại chỗ cho địa phương...

Hằng năm, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh; các tổ chức đoàn thể quần chúng như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... đều hoạt động hiệu quả, nền nếp và có chiều sâu.

Việc phân công đảng viên là cán bộ, công chức xã tham gia cấp ủy các chi bộ thôn thu được nhiều kết quả quan trọng: Chất lượng ra nghị quyết và nền nếp, chế độ sinh hoạt của chi bộ thôn được nâng lên rõ rệt; chủ trương, đường lối của Đảng được cụ thể đến xã, thôn và được cập nhật, phổ biến kịp thời; mối quan hệ giữa nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền được củng cố. Nhân dân vươn lên thoát nghèo bền vững (tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 là 37,53%, bình quân giảm 6-7%/năm) gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", giữ gìn và phát huy truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, cán bộ Biên phòng tăng cường xã đã tham mưu cho Đảng ủy xã Bạch Đích ban hành nghị quyết chuyên đề và xây dựng quy chế phối hợp giữa Đồn Biên phòng Bạch Đích với UBND xã Bạch Đích để thực hiện phong trào; tham mưu ban hành quy ước và thành lập 19 tổ tự quản với 57 thành viên, 6 tập thể và 14 hộ gia đình tham gia tự quản đường biên, cột mốc; triển khai ký cam kết thực hiện giữa các hộ gia đình với thôn, giữa thôn với chính quyền xã và đồn Biên phòng nhằm đảm bảo triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Đội ngũ cán bộ Biên phòng tăng cường xã cũng thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Đích tuần tra bảo vệ biên giới, địa bàn, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo dân quân phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Đích tổ chức tuần tra biên giới được 87 lần/522 lượt người tham gia. Ngoài ra, duy trì, củng cố và tăng cường quan hệ đối ngoại nhân dân thông qua hoạt động kết nghĩa hai bên biên giới, thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị, giao lưu nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Nói về vai trò và sự đóng góp của đội ngũ cán bộ Biên phòng tăng cường xã, ông Phạm Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy xã Bạch Đích cho biết: "Điểm chung của các cán bộ Biên phòng tăng cường xã là luôn tích cực chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, học hỏi nâng cao trình độ về công tác Đảng, sớm tiếp cận và hòa nhập với môi trường công tác mới, nhanh chóng thích nghi với các hoạt động của địa phương; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Đồng thời, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh gắn chặt với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Khánh Trình

Bình luận

ZALO