Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 29/02/2024 07:17 GMT+7

“Cẩm nang” xây dựng đơn vị mẫu mực, tiêu biểu trong BĐBP thành phố Đà Nẵng

Biên phòng - Những năm qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở ở BĐBP thành phố Đà Nẵng đã làm cho nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất hơn. Tất cả hướng đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

BĐBP thành phố Đà Nẵng phát huy QCDC ở cơ sở thông qua hoạt động “Tọa đàm sĩ quan trẻ”. Ảnh: Trúc Hà

Thời gian qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, BĐBP thành phố Đà Nẵng cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện như: Tình hình thiên tai, dịch bệnh; đội ngũ cán bộ chủ chốt một số cơ quan, đơn vị thay đổi, luân chuyển, đi học; doanh trại một số đơn vị xuống cấp, đang xây dựng sửa chữa, đời sống của một số cán bộ, chiến sĩ còn khó khăn...

Nắm chắc tình hình, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện theo tiêu chí “Mẫu mực tiêu biểu”, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Để đạt được thành tích đó là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng, sự phối hợp giúp đỡ của MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố cũng như sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt là việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở, từ đó, nội bộ đoàn kết, thống nhất, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chính ủy BĐBP thành phố Đà Nẵng, trong thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của các cấp ủy Đảng về QCDC ở cơ sở.

Quá trình thực hiện quy chế gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, trong đó, tập trung vào xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu như: Tài chính, quân lực, cán bộ, hậu cần, xăng dầu, thi đua - khen thưởng, mua sắm vật tư...

Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên rà soát, kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Bên cạnh đó, phát huy vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị, trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra, Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng trong giám sát, kiểm tra thực hiện QCDC tại các cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện QCDC còn được thông qua việc duy trì các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong tuần, trong ngày; sinh hoạt Ngày chính trị văn hóa, tinh thần; đối thoại dân chủ; lấy phiếu thăm dò ý kiến; hòm thư góp ý. Hội đồng quân nhân, tổ chức quần chúng tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị.

Định kỳ hàng tháng, quý, chỉ huy các đơn vị tổ chức sinh hoạt thông báo tình hình, quán triệt nhiệm vụ; phổ biến công khai các quy chế, quy định, chế độ chính sách, tiêu chuẩn... để bộ đội biết, giám sát thực hiện và phát huy tính tự giác của mọi quân nhân trong việc chấp hành kỷ luật, pháp luật.

Những việc làm trên đã góp phần tăng cường củng cố niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ nhau trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phong trào “Hòm thư sáng tạo” góp phần thực hiện QCDC tại các đơn vị cơ sở của BĐBP thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Văn Thương

Qua tìm hiểu, được biết, để thực hiện tốt QCDC Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã có nhiều chủ trương, giải pháp, trong đó, coi việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của cấp ủy, người chỉ huy các cấp.

Tổ chức quán triệt gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận 120-KL/TW ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Thông tư 165/2018/TT-BQP ngày 1-12-2018 của Bộ Quốc phòng “Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 855-CT/QUTW ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới...

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở còn được gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền, cục bộ, bè phái, nói không đi đôi với làm, thiếu gương mẫu về đạo đức, lối sống...

Như vậy, có thể thấy, việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong BĐBP thành phố Đà Nẵng đã thực sự đi vào cuộc sống. Việc thực hiện QCDC góp phần thúc đẩy các đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Văn Thương

Bình luận

ZALO